Marknadsmeddelande 150/18 – Information om företrädesemission i Phase Holographic Imaging AB

Förutsatt beslut av extra bolagsstämma den 18 juni, 2018 kommer sista dag för handel i bolagets aktie (PHI) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen att vara den 19 juni 2018. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter kommer vara den 20 juni 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av arton (18) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningspriset 71,40 SEK. En unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) nyemitterad teckningsoption serie TO 1 (3:18 á 23,80 SEK).

Uniträtterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 28 juni 2018 till och med den 13 juli 2018.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 28 juni 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 28 juni 2018 till och med den 17 juli 2018.

Information om uniträtten:
Kortnamn: PHI UR
ISIN-kod: SE0011308303
Orderbok-ID: 4E1H
CFI: RSIXXR
FISN: PHASEHOLOG/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 28 juni 2018
Sista handelsdag: 13 juli 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: PHI BTU
ISIN-kod: SE0011308311
Orderbok-ID: 4E1G
CFI: MCMUXR
FISN: PHASEHOLOG/UT 3 AK + 1 TO
Handelsperiod: 28 juni 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 19 juni 2018.

Stockholm den 15 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.