Marknadsmeddelande 193/18 – Första dag för handel i Phase Holographic Imaging PHI AB:s teckningsoption TO 2 är den 2 augusti 2018

Första dag för handel med Phase Holographic Imaging PHI AB:s teckningsoptioner av serie TO 2 är den 22 augusti 2018.

En (1) teckningsoption PHI TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 28,20 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 23 maj 2019 till och med den 13 juni 2019.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: PHI TO 2
Aktienamn: Phase Holographic TO 2
ISIN-kod: SE0011308329
Orderboks-ID: 4HNH
CFI: RMXXXX
FISN: PHASEHOLOG/OPT RTS 20190613
Organisationsnummer: 556542-7811
LEI: 549300JZR79QYESM6296
Första dag för handel: 22 augusti 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: A (Other instruments) 

Stockholm den 14 augusti, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.