Ny HoloMonitor-metod identifierar tumörskapande cancerceller

Forskare vid Harvard Medical School och Boston Children’s Hospital har med HoloMonitor® utvecklat en ny icke-invasiv metod för att särskilja aktiva från inaktiva cancerceller.

För att bli skadliga behöver tumörer utveckla blodkärl. Konventionella metoder för att identifiera cancerceller som främjar bildandet av tumörblodkärl är komplicerade, arbetskrävande och kräver i allmänhet dyra reagenser. Detta har föranlett forskare vid Harvard Medical School och Boston Children’s Hospital att utveckla en enkel och icke-invasiv metod för att särskilja tumörceller som främjar och inte främjar tillväxten av blodkärl. Utvecklings­arbetet har resulterat i metodvideon “A Time-lapse, Label-free, Quantitative Phase Imaging Study of Dormant and Active Human Cancer Cells” som nyligen publicerades i videotidskriften JoVE.

I december 2015 avtalade PHI och Boston Children’s Hospital om att utvärdera PHI:s HoloMonitor-teknik för tillämpningar inom cellbaserad cancerforskning. För mer information gällande denna forskning och Boston Children’s Hospital se VD-kommentaren “No Blood, No Tumor”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar