Phase Holographic Imaging inleder ekonomidirektörsbyte

Arne Bojesson har sedan PHI:s börsnotering i början av 2014 som deltidskonsult haft ansvar för bolagets ekonomifunktion. Han har under denna tid framgångsrikt byggt upp en stabil ekonomifunktion, som förmår att hantera bolagets utveckling. Efter snart fyra år i PHI har Arne Bojesson, 66 år, beslutat att avsluta sitt uppdrag. Bolaget inleder nu en rekryteringsprocess för att finna hans efterträdare. Arne Bojesson kommer att kvarstå som ekonomidirektör tills dess att en efterträdare finns på plats. I samband med att Arne Bojesson lämnar PHI har han avyttrat sitt ägande i bolaget, bestående av 19 480 aktier (0,17 %).

–  Det har varit en förmån att få jobba tillsammans med Arne som med sin djupa erfarenhet och senioritet bidragit till att PHI är det bolag det är idag, säger Peter Egelberg, grundare och VD för PHI. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: peter.egelberg@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar