PHI etablerar dotterbolag i USA för att främja amerikanska partnerskap

Som ett led i de utökade aktiviteterna på den amerikanska marknaden har styrelsen för Phase Holographic Imaging (PHI) initierat processen för att etablera ett helägt dotterbolag i USA.

I februari tecknade PHI ett teknikutvärderingsavtal med en ledande amerikansk leverantör av anti­kroppar för immun­tera­peutiskt bruk. Ett gemensamt seminarium gjorde nyligen klart hur utomordentligt väl företagens produkter kompletterar varandra. Tillsammans erbjuder respektive produkt­linjer en komplett lösning för att både aktivera immunceller och för att studera effekten av aktiveringen genom att kvantifiera immun­cellernas förmåga att attackera och oskadliggöra tumörceller. De lovande utvärderingsresultaten kommer att ligga till grund för de fortsatta diskussionerna och den framtida relationen mellan bolagen.

Immunterapi mot cancer, även kallat immunonkologi, är en form av cancerbehandling som använder kroppens eget immunförsvar för att förebygga eller behandla cancer. De mest framgångsrika och lovande immunterapi­behandlingarna använder proteiner i form av antikroppar, för att aktivera patientens immunceller till att attackera och oskadliggöra tumörceller. Till följd av de kliniska framgångarna och dess potential att bota all form av cancer har immunterapi­området upplevt en dramatisk tillväxt under de senaste åren. I september 2018 pågick det 2 250 kliniska prövningar i syfte att ytterligare förbättra antikroppsbaserad immunterapi, en ökning med 748 studier (33 %) sedan föregående år. Häpnadsväckande 380 000 patientvolontärer kommer att behövas för att slutföra alla nu pågående prövningar.

Mot denna bakgrund och för att ytterliga främja flera framtida amerikanska partnerskap har PHI:s styrelse initierat bildandet av ett helägt dotterbolag i Boston Mass. USA — Phase Holographic Imaging PHI Inc.

Utvecklingen av den vanligaste formen immunterapi mot cancer (PD-1/L1 hämmare) mellan 2006 och 2017. 1 768 kliniska prövningar startades mellan 2006 och 2017. Eftersom avstämningstidpunkten var september 2018 har data för 2018 ute­lämnats, för att undvika en felaktig bild av minskad tillväxt under 2018. Källa: Cancer Research Institute

Referenser

New Report Charts Dramatic Growth in the Global Clinical Trial Landscape for PD-1/L1 Immune Checkpoint Inhibitors, Cancer Research Institute (2018)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carolina Silvandersson

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar