PHI ingår partnerskap inom regenerative medicin

Report this content

Regenerativ medicin och cellbaserade terapier utlovar att bota vanliga men allvarliga sjukdomar som diabetes, Parkinson och flera cancerformer. Phase Holographic Imaging (PHI) och RegenMed Development Organization (ReMDO) har ingått ett partnerskap för att främja storskalig tillverkning av cellbaserade terapier. Instrumenteringen som tillhandahålls av PHI kommer att installeras vid ReMDO:s RegeneratOR Test Bed i Winston-Salem, North Carolina.

Winston-Salem — från tobak till regenerativ innovation

ReMDOs uppdrag är att hjälpa till att förverkliga regenerativ medicin genom att påskynda överföringen av forskningsresultat till klinisk praxis. I samarbete med Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM) bedriver ReMDO forskning för att riskreducera ny teknik, men organisationen främjar även storskalig biotillverkning genom att göra regenerativ teknik mer tillgänglig och kostnadseffektiv.

Beläget i det distrikt som en gång producerade Camel-cigaretter för R. J. Reynolds Tobacco Company är WFRIM idag en erkänd maktfaktor inom regenerativ medicin och världsledande i att tillämpa forskningsresultat i klinik. Läkare och biologer vid WFIRM var bland annat först i världen med att framgångsrikt implantera laboratorie­odlade organ i människa. För närvarande utvecklar institutets tvärvetenskapliga team — bestående av 400 välrenommerade forskare — över 40 olika organ och ersättnings­vävnader för att skapa cellterapier som botar, snarare än att enbart behandla sjukdoms­symtom.

"Av naturliga skäl är vi entusiastiska över att få tillgängliggöra vår HoloMonitor®-teknik för ReMDO i deras uppdrag att främja storskalig biotillverkning", tillägger Peter Egelberg, VD och grundare av PHI.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar instrumentering och programvara för time-lapse cytometri. Produkterna används för långvarig kvantitativ analys av levande cellers dynamik, särskilt viktigt vid forskning om cancer, liksom vid behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Produkterna säljs globalt via företagets distributörer. Företaget har kontor i Lund och i Boston Massachusetts.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar