PHI och BioSpherix ingår marknadsföringsavtal

Phase Holographic Imaging (PHI) och BioSpherix tecknade nyligen ett marknadsföringsavtal i styfte att gemensamt marknadsföra bolagens kompletterande produktlinjer. BioSpherix, NY USA, tillverkar och marknadsför avancerade cellinkubatorer.

Över 90 % av de nya läkemedel som prövas i patient når aldrig marknaden. Den höga andelen misslyckande är ett resultat av att de inledande laboratorieförsöken ger ingen eller mycket lite information om hur det nya läkemedlet kommer att fungera i patient. Tillsammans skapar BioSpherix och PHI:s produkter ett nytt och kraftfullt produktkoncept som ger mer fysiologiskt relevanta och tillförlitliga laboratorieresultat, genom att göra det möjligt för forskare att över tid analysera opåverkade celler i en kontrollerad inkubatormiljö.

Cellbaserad läkemedelsutveckling i en kontrollerad inkubatormiljö (vänster) vs. konventionell cellbaserad läkemedelsutveckling i en okontrollerad miljö (höger).

”Vi ser med spänning fram emot att få samarbeta med PHI. Kombinationen av våra cellvänliga tekniker skapar möjligheten att under lång tid inmärkningsfritt analysera celler under fysiologiskt relevanta syrenivåer.* Detta öppnar vägen för mer fysiologiskt relevanta resultat inom den medicinska forskningen”, Alicia D. Henn, PhD MBA, Chief Scientific Officer, BioSpherix.
*Mänskliga celler lever naturligt i en syrefattig miljö. Konventionella försök utförs vid atmosfäriska och onaturligt höga syrekoncentrationer, vilket medför ”syrehöga” celler eftersom syrenivån inte kontrolleras.

”Arbetssättet för hur försök genomförs med odlade celler har inte förändrats sedan forskare på 1950-talet för första gången lyckades hålla mänskliga celler vid liv utanför människokroppen. Kombinationen av våra cellvänliga tekniker för den cellbaserade medicinska forskningen in i en ny era, med löfte om att minska både behovet av djurförsök och kostnaderna för läkemedelsutveckling”, Peter Egelberg, VD och grundare av PHI.

Om BioSpherix

BioSpherix Medical, med säte i Parish, NY USA, utvecklar och marknadsför avancerade cellinkubatorer för kontrollerade och optimerade laboratoriemiljöer. Sedan dess grundande 1982 har bolaget försett utrustning och system till universitet, läkemedelsbolag och bioteknikbolag över hela världen för användning inom cell- och stamcellsforskning, men även för framställning av gen- och cellterapier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Denna information är sådan information som Phase Holographic Imaging är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018.

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar