PHI och BioSpherix utvidgar marknadssamarbetet efter vetenskaplig utvärdering

Phase Holographic Imaging (PHI) och BioSpherix Medical tecknade i juni 2018 ett samarbetsavtal i syfte att gemensamt marknadsföra bolagens produkter. BioSpherix utvecklar och marknadsför avancerade hermetiskt förslutna cellinkubatorer för en kontrollerad och optimal cellodlingsmiljö.

Eftersom cellanalysinstrument normalt inte är anpassade till den krävande miljön inne i en cellinkubator placeras de i regel utanför inkubatorn. Följaktligen behöver cellerna flyttas från inku­batorn ut i den okontrollerade laboratoriemiljön för att kunna analyseras, vilket idag begränsar fördelarna med hermetiskt förslutna inkubatorer. PHI:s time-lapse cytometer, HoloMonitior® M4, tillhör de fåtal instrument på marknaden som är anpassade för kontinuerlig drift i en cellinkubator. Tillsammans gör bolagens produkter det möjligt för forskare att både odla och analysera levande celler i en för cellerna optimal miljö.

Sedan juni har forskare vid BioSpherix framgångsrikt genomfört en rad experiment med HoloMonitor. Detta föranledde Håkan Rosvall från PHI att nyligen besöka BioSpherix för att diskutera gemensamma marknads­förings­aktiviteter i samband med att forskningsresultaten presenteras vid vetenskapliga konferenser. Den första presentationen kommer att ske redan nu i mars vid årsmötet för Society of Toxicology.

HoloMonitor M4 i en av BioSpherixs cellinkubatorer (övre vänster). BioSpherixs huvudkontor i Parish, NY USA (nedre vänster). Håkan Rosvall flankerad av sina värdar hos BioSpherix (höger).

Om BioSpherix

BioSpherix Medical®, med säte i Parish, NY USA, utvecklar och marknadsför avancerade cellinkubatorer för kontrollerade och optimerade laboratoriemiljöer. Sedan dess grundande 1982 har bolaget försett universitet, läkemedelsbolag och bioteknikbolag över hela världen med utrustning och system för användning inom cell- och stamcellsforskning samt även för framställning av gen- och cellterapier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carolina Silvandersson

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Denna information är sådan information som Phase Holographic Imaging är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2019.

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar