PHI och ledande leverantör av cellanalysinstrumentering tecknar avtal

Report this content

Phase Holographic Imaging (PHI) och en större börsnoterad inter­nationell leverantör av laboratorieutrustning och cellanalysinstrumentering har tecknat avtal i syfte att bestämma omfattningen och formen för ett framtida partnerskap. Avtalet är ett resultat av de samtal som har pågått under en längre tid mellan bolagsledningarna.

Samtalen fann att det finns ett gemensamt intresse av att förverkliga HoloMonitor-teknikens fulla marknads­poten­tial inom cellanalys genom att tillföra betydande resurser, i synnerhet inom försäljning och marknadsföring. Vidare konstaterades att PHI:s visionära teknikkunnande utomordentligt väl kompletterar instrument­leve­ran­törens välutvecklade vetenskapliga marknads­föring.

Orelaterat till ovanstående och som tidigare meddelats ingick PHI och en ledande amerikansk tillverkare av reagenser och antikroppar ett teknikutvärderingsavtal i februari 2019, främst inriktat på immun­onkologiska tillämpningar. Efter en framgångsrik utvärdering har förhandlingar om ett veten­skapligt samarbete inletts, som ett andra steg för att skapa grunden till framtida affärsförhandlingar mellan bolagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carolina Silvandersson

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Denna information är sådan information som Phase Holographic Imaging är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019.

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar