PHI:s patent för syntetiska antikroppar beviljat i USA

Report this content

Phase Holographic Imaging AB (PHI) meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har beviljat den patentansökan för syntetiska antikroppar, "Molecularly Imprinted Polymers", som företaget tillsammans med Tysklands federala institut för materialforskning (BAM) lämnade in den 20 november 2017. Det utfärdade patentet har nummer US10730986B2.

"Att patentet nu beviljats i USA utgör ett viktigt framsteg för projektet, som i förlängningen öppnar möjligheter för tidig cancerdiagnostik och nya screeningmetoder", säger Peter Egelberg, VD för PHI.

Patentet omfattar teknik för att tillverka skräddarsydda syntetiska antikroppar av plast som med hög specificitet kan fästa på specifika molekyler och därmed identifiera till exempel cancerceller i vävnadsprover.

De syntetiska antikropparna utvecklas inom samarbetsprojektet GlycoImaging, där PHI deltar tillsammans med Malmö universitet och fyra andra forskningsinstitut. Phase Holographic Imaging har kommersialiserings­rättigheterna till innovationen med 75 procent av ägandet. Tysklands federala institut för materialforskning äger återstående 25 procent.

Om GlycoImaging-projektet

GlycoImaging är ett samarbetsprojekt med Malmö universitet som koordinator. Syftet är att utveckla en ny generation av syntetiska biomarkörer för att kliniskt kunna diagnosticera cancer i ett tidigare stadium och mer kostnadseffektivt än vad som idag är möjligt.

Närvaron av specifika kombinationer av kolhydrater och proteiner utgör unika markörer för cancerceller. Idag detekteras de med naturliga antikroppar, molekyler som immunförsvaret producerar för att upptäcka och identifiera främmande ämnen, men syntetiska antikroppar av plast i kombination med innovativa avbild­nings­tekniker ger potential att detektera kombinationerna med högre specificitet. Målsättningen är att i förläng­ningen använda tekniken för att utveckla allmänna screeningmetoder för cancer. GlycoImaging-projektet finansieras med anslag från EU inom ramarna för Horisont 2020.

Om BAM

Tysklands federala institut för materialforskning (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, BAM) är ett icke-kommersiellt vetenskapligt och tekniskt institut som lyder under Tysklands federala ministerium för ekonomi och energi. I institutets uppdrag ingår att utföra vetenskaplig testning, erbjuda rådgivning och delta i samarbeten till gagn för kunskaps- och tekniköverföringen inom materialområdet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar