Revisionsberättelse 2020/21 Phase Holographic Imaging PHI AB (556542-7811)

Report this content

Vänligen se bifogad pdf-fil för revisionsberättelsen till bolagsstämman i Phase Holographic Imaging PHI AB den 20 oktober i bolagets lokaler. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020/21 finns tillgänglig på bolagets hemsida här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar instrumentering och programvara för time-lapse cytometri. Produkterna används för långvarig kvantitativ analys av levande cellers dynamik, särskilt viktigt vid forskning om cancer, liksom vid behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Företaget har kontor i Lund och i Boston Massachusetts.

Prenumerera