Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

Idag, den 11 juni 2019, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Phase Holographic Imaging PHI AB:s ("PHI") emission under sommaren 2018. Sista dag att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 är den 13 juni 2019.

Notera att, för att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar aktier senast den 13 juni 2019, alternativt säljer dina optioner senast den 11 juni 2019. Kontakta din bank då tiderna kan variera mellan olika banker.

Anmälningssedel finns för nedladdning på PHI:s (phiab.com), Sedermera Fondkommissions (sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

FINANSIELL RÅDGIVARE, EMISSIONSINSTITUT OCH LEGAL RÅDGIVARE

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till PHI i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 2. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare. 

För mer information om teckningsoptionerna, var vänlig kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carolina Silvandersson

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar