Styrelseordförande Klas Cramborn har gått bort efter en tids sjukdom

Med anledning av ordförande Klas Cramborns bortgång har styrelsen för Phase Holographic Imaging (PHI) beslutat att utse Mats Lundwall till tillförordnad styrelseordförande.

– Klas har betytt mycket för utvecklingen av PHI. Han har lett styrelsens arbete på ett mycket förtjänstfullt sätt sedan 2010. Som person var Klas strategiskt skicklig i kombination med integritet och humor. Klas var mycket uppskattad av både styrelsekollegorna och medarbetarna på PHI. Saknaden är stor, säger Mats Lundwall.

Mats Lundwall, tidigare VD för Cellartis, Santaris Pharma, Ferring Pharma­ceu­ticals samt Euro Diagnostica, har varit ledamot i bolagets styrelse sedan 2014. Lundwall har lett styrelsemötena då Klas tidvis ej kunnat närvara på grund av sin sjukdom och kommer nu även formellt leda styrelsens arbete fram till ordinarie bolagsstämma i höst.

– Tillsammans har Klas och jag arbetat med att introducera banbrytande teknik för medicinsk forskning i nära 10 år. Lyckligtvis hann Klas glädjas åt det konkreta intresset från flera större internationella bransch­aktörer för vår teknik och de sam­arbets­diskussioner som nu pågår på ledningsnivå. Resultatet av Klas långsiktiga och mål­med­vetna arbete som ordförande håller nu på att förverkligas, avslutar VD Peter Egelberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carolina Silvandersson

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Prenumerera

Dokument & länkar