Teckna i PHI även om din bank har stängt för teckning

Report this content

En del banker väljer att stänga för teckning i företrädesemissioner tidigare än den faktiska teckningstiden avslutas. Även om din bank har stängt för teckning i Phase Holographic Imaging PHI AB:s pågående emission av units går det bra för de som vill teckna att göra det via emissionsinstitutet Nordic Issuing AB. Teckningstiden pågår till och med den 13 april 2022.

För de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat och vars bank stängt möjligheten för teckning rekommenderas att anmäla teckning utan stöd av uniträtter, med anmälningssedel som hittas på Nordic Issuing AB:s hemsida.

För de aktieägare som har sitt innehav direktregistrerat (på VP-konto) rekommenderas att anmäla teckning med stöd av uniträtter, med anmälningssedel som också hittas på Nordic Issuing AB:s hemsida, alternativt att använda den emissionsredovisning som erhållits via brev.

Prospekt och övrig information gällande företrädesemissionen finner du på phiab.com/ir.

Länkar

För mer information om teckning i PHI, vänligen kontakta:

Nordic Issuing AB
Telefon: 040 - 632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
Hemsida: nordic-issuing.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar och marknadsför instrumentering för icke-invasiv time-lapse-avbildning. Företagets HoloMonitor-produktlinje används för kvantitativ analys av levande cellkulturer, särskilt inom preklinisk forskning och regenerativ medicin. PHI har kontor i Lund, Sverige och Boston, Massachusetts.

Prenumerera

Dokument & länkar