Tilläggsinformation gällande order från National Institutes of Health

Report this content

Den HoloMonitor-enhet som till slutkundspris köpts av National Institutes of Health (NIH) har levererats och sålts av PHI Inc. i Boston Massachusetts, USA, ett helägt dotterbolag till Phase Holographic Imaging PHI AB. 

Ordern är resultatet av NIH:s direktupphandling av HoloMonitor, vilken bolaget meddelade om den 11 september 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carolina Silvandersson

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar