Philips + Childhood = sant!

Report this content

Alla barn har rätt till en god start i livet. Det är en grundsyn som präglar både Philips och stiftelsen Childhood, som har grundats av drottning Silvia. Under hela 2018 kommer Philips därför att stödja Childhood genom att bidra ekonomiskt till verksamheten och dess olika projekt.

Childhood får genom produkter från Philips Avent stöd att nå ut med sitt budskap till föräldrar runt om i hela Norden. Tillsammans hoppas de kunna göra skillnad för barn i utsatta situationer, både i Sverige och övriga världen.

Samarbetet grundar sig i den gemensamma värderingen att en frisk och sund utveckling inte är möjlig utan en hälsosam start i livet. Det märks bland annat genom informationsinsatser på Philips Avents produktförpackningar och i butiker.

Philips Avent är en produktserie med en mängd olika barnrelaterade produkter, till exempel nappar, nappflaskor, muggar, amningshjälpmedel, matberedare samt babyvakter som gör det möjligt att se, höra och övervaka spädbarn med hjälp av avancerad teknik.

– Vi vill att alla barn och föräldrar ska kunna känna sig trygga. Det är viktigt, oavsett vilka de är och var de bor. Därför är det naturligt för oss att stödja Childhoods verksamhet för barns rätt till en säker och trygg miljö. Det är avgörande för en hälsosam utveckling, säger Matilda Åberg-Wennerholm på Philips Personal Health.

– Samarbetet med Philips är ett viktigt bidrag till vårt arbete med att skydda och förebygga våld och övergrepp på barn både i Sverige och i världen, säger Ellika Mårtensson, ansvarig för företagsrelationer på World Childhood Foundation.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Lina Faye
Head of Communications Sweden
Tel: 070-732 21 37
E-post: lina.faye@philips.com

 

Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett ledande företag inom hälsoteknik fokuserat på att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat över hela hälsokedjan från en hälsosam livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips avancerade teknik i kombination med kliniska kompetens såväl som konsumentinsikter gör det möjligt att leverera integrerade helhetslösningar. Philips är ledande inom bilddiagnostik, bildstyrd behandling, patientmonitorering och hälsoinformatik, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2017 en försäljning på 17,8 miljarder euro inom sin hälsoteknikportfölj och cirka 74 000 anställda med försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.

 

Om Childhood

Childhood grundades 1999 av Drottning Silvia. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och vi är religiöst och politiskt oberoende. Vår vision är att inget barn ska hamna i våldsamma och riskfyllda miljöer utan att alla ska få en trygg och kärleksfull barndom, fri från våld och sexuella övergrepp. Childhood får inget statligt stöd utan finansierar sin verksamhet enbart genom frivilliga bidrag. Läs mer på www.childhood.se.

Taggar:

Dokument & länkar