Förtydligande med anledning av artikel i SvD Näringsliv

Stockholm 2014-09-02

SvD Näringsliv pekar i en artikel i dagens nätupplaga på att Phone Family i prospektet i samband med listningen på First North borde ha informerat om att det fanns en hög risk att teleoperatörerna Telia och Tele2 skulle säga upp återförsäljaravtalet med Phone Family.

Phone Family redogjorde tydligt i prospektet under avsnittet "Riskfaktorer" att avtalen med operatörerna är centrala för Phone Familys verksamhet och att man är beroende av avtal med ett fåtal operatörer. Operatörerna använder allt fler kvalitetsmått för att utvärdera sina återförsäljare och dessutom har kraven på återförsäljarna succesivt ökat. Dessutom underströks i prospektet att med en telekomoperatör hade avtalet omförhandlats och uppsägningstiden gått från tre till en månad.

Phone Family är angelägna att leva upp till First Norths regelverk och har följt reglerna i samband med informationsgivning vid tidpunkt för uppsägningen av de två återförsäljaravtalen.

– Vi tycker såklart att det är mycket tråkigt att vi förlorat återförsäljaravtalen med två av våra samarbetspartners. Det viktigaste för verksamheten är nu att vi fokuserar framåt och vi arbetar nu intensivt på att kunna erbjuda egna abonnemang under ett eget varumärke. Det ska ske genom att vi blir en så kallad virtuell operatör, säger Jon Hjertenstein, CEO för Phone Family.

Phone Family fortsätter även att bredda verksamheten och erbjuder i dag vid sidan av telefonitjänster från Tre även tjänster och hårdvara kopplade till TV-tittande. Det sker genom avtal med Viasat, Canal Digital och ComHem.

Jon Hjertenstein

VD

jon.hjertenstein@phonefamily.se

46 732 038100

Phone Family AB är en oberoende och snabbväxande återförsäljare av mobiltelefoni, TV-abonnemang, bredband och tillbehör. Vi erbjuder abonnemang och lösningar från Telia, Tele2, Tre, Halebop, Comviq, Com Hem, Viasat och Canal Digital samt mobiltelefoner från de ledande tillverkarna. Phone Family är noterat på Nasdaq OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna www.phonefamily.se.

Om oss

”Phone Family AB är en oberoende och snabbväxande återförsäljare av mobiltelefoni, tv-abonnemang, bredband och tillbehör. Vi erbjuder abonnemang och lösningar från flera av Sveriges ledande operatörer inom telekom- och tvtjänster samt mobiltelefoner från de ledande tillverkarna”

Dokument & länkar