Starkt 2017 för Phoniro

Phoniro AB, en av marknadsledarna inom välfärdsteknologi och e-hälsa, visade på en mycket stark utveckling under 2017. Företagets satsningar på produkter och organisationsutveckling har gett effekt på det finansiella resultatet. 

Phoniro AB levererar lösningar inom e-hälsa, som digital nyckelhanering, tid- och insatsuppföljning, larm och e-tillsyn i en gemensam it-plattform kallad Phoniro Care.  Under 2017 växte de totala intäkterna för bolaget med 20% i kombination med en kraftigt förstärkt rörelsemarginal. Återkommande intäkter utgjorde 61% av nettoomsättningen.

Under föregående år valde 40 nya kommuner i Norden att implementera Phoniro Care. Plattformen används nu bland annat i Sveriges tre största kommuner.

-  ”Phoniros satsning på produktinnovation baserat på vår plattform för välfärdsteknik, Phoniro Care, har inneburit både en stor mängd nya kunder och ökat förtroende från befintliga kunder. Vårt fokus på återkommande intäkter är en trygghet för att våra kunder kommer kunna dra nytta av en fortsatt stark utveckling av produkt- och tjänsteleveransen”, säger Pontus Björnsson, VD på Phoniro AB.

Phoniros ställning på larmsystemmarknaden för äldreboenden har stärkts med förvärvet av Triator Care.  Även företagets internationella satsning bidrar med en stark tillväxt i både Norge och Danmark och även orderboken i Holland har haft en bra utveckling.

Bolaget kommer fortsatt öka sina satsningar på produktutveckling och ser en stark efterfrågan på hela produkterbjudandet.

-  ”Riksrevisionen påpekade i december 2017 att om personaltätheten i välfärdstjänsterna ska vara oförändrad behöver statsbidragen öka med 200 mdkr under 10 år med start redan 2020. Samma ohållbara situation finns i många andra länder. Phoniro vill vara en pusselbit i att lösa detta genom välfärdsteknik som bidrar både till dämpad kostnadsutveckling och ökad trygghet”, avslutar Pontus Björnsson.

 

Pontus Björnsson, vd Phoniro AB
Tel 0701-81 42 04, e-post pontus.bjornsson@phoniro.se

Om Phoniro

Phoniro är ett svenskt bolag med ca 80 anställda och drygt 150 MSEK i omsättning. Bolaget är en marknadsledande leverantör av välfärdsteknik för äldreomsorg och funktionshinderområdet. Phoniro Care är namnet på den gemensamma plattformen för Phoniros alla vård- och omsorgslösningar och inkluderar digital nyckelhantering, tid- och insatsuppföljning, larmsystem och e-tillsyn. Närmare 200 kommuner och privata vård- och omsorgsbolag använder Phoniros lösningar idag. Kontor finns bl a i Halmstad, Norrköping, Stockholm, Göteborg, Danmark och Holland.

Taggar:

Om oss

Phoniro är ett svenskt bolag med ca 80 anställda och drygt 150 MSEK i omsättning. Bolaget är en marknadsledande leverantör av välfärdsteknik för äldreomsorg och funktionshinderområdet. Phoniro Care är namnet på den gemensamma plattformen för Phoniros alla vård- och omsorgslösningar och inkluderar digital nyckelhantering, tid- och insatsuppföljning, larmsystem och e-tillsyn. Närmare 200 kommuner och privata vård- och omsorgsbolag använder Phoniros lösningar idag. Kontor finns bl a i Halmstad, Norrköping, Stockholm, Göteborg, Danmark och Holland.

Prenumerera

Citat

Phoniros satsning på produktinnovation baserat på vår plattform för välfärdsteknik, Phoniro Care, har inneburit både en stor mängd nya kunder och ökat förtroende från befintliga kunder. Vårt fokus på återkommande intäkter är en trygghet för att våra kunder kommer kunna dra nytta av en fortsatt stark utveckling av produkt- och tjänsteleveransen
Pontus Björnsson, VD, Phoniro AB
Riksrevisionen påpekade i december 2017 att om personaltätheten i välfärdstjänsterna ska vara oförändrad behöver statsbidragen öka med 200 mdkr under 10 år med start redan 2020. Samma ohållbara situation finns i många andra länder. Phoniro vill vara en pusselbit i att lösa detta genom välfärdsteknik som bidrar både till dämpad kostnadsutveckling och ökad trygghet.
Pontus Björnsson, VD Phoniro AB.