Pihlajalinna öppnar en läkarcentral i Vasa

Report this content

Pihlajalinna utvidgar enligt sin strategi verksamheten till nya orter inom de kommande åren Nu är det Vasas tur, där en läkarcentral öppnas i maj-juni. Pihlajalinna är en av Finlands största producenter av social- och hälsovårdstjänster. 

–Vi har redan verksamhet i Vasa och närområde, så att öppna en läkarcentral är ett naturligt steg, berättar Pihlajalinna Österbottens affärsdirektör Tero Järvinen.

Läkarcentralen är belägen i Stenhaga i Vasa, på Glimmergränden 1. Utrymmena renoveras för närvarande.

–I början erbjuder läkarcentralen allmän- och företagshälsovård samt tjänster hos specialister, såsom ortopedi. Syftet är att utvidga utbudet av tjänster av specialister. Vi rekryterar som bäst läkare och annan personal, berättar Järvinen.

Pihlajalinna har också två konditionssalar i Vasa när Fit1-kedjans två salar blir en del av koncernen i samband med företagsköpet.

–Konditionssalarna stöder Pihlajalinnas förebyggande verksamhet inom företagshälsovården och kundernas rehabilitering efter ingrepp inom specialsjukvården, konstaterar Järvinen.

Pihlajalinna har ett läkarcentral-sjukhus och en tandklinik i Seinäjoki som öppnades för ett år sedanDärtill har Pihlajalinna en läkarcentral i Jakobstad samt företagshälsovårdscentraler i Laihela, Pedersöre och i Kuusiokunta område, där Finlands största utlokalisering av social- och hälsovårdstjänster Kuusiolinna Terveys är belägen. Laihian Hyvinvointi som ägs av Pihlajalinna och Laihela kommun producerar boendeservice i Laihela. Därtill producerar Pihlajalinna till exempel ansvarsläkartjänster i kommuner i Österbotten.

Tilläggsuppgifter
Tero Järvinen, affärsverksamhetsdirektör, Österbotten, Pihlajalinna, 040 653 3359

Pihlajalinnas uppgift är att hjälpa finländare att leva ett bättre liv. Koncernen erbjuder högklassiga social-, hälso- och välfärdstjänster vid läkarcentraler, sjukhus, tandkliniker, boendeservice och motionscentraler runt omkring i Finland. Pihlajalinna är till 94 % i inhemsk ägo och betalar alla sina skatter till Finland.

Prenumerera