Pilotfish levererar till Svealandstrafiken

Report this content

Pilotfish har tecknat avtal om att leverera IT-system för 320 bussar inom Svealandstrafiken, en bussoperatör som ägs gemensamt av Region Västmanland och Region Örebro län. Pilotfishs lösning baseras på en kommunikationsplattform där alla system ombord kan kopplas till ett och samma nätverk med uppkoppling, molnlösningar och åtkomst för användare via datorer, telefoner och surfplattor.

Eftersom Pilotfishs plattform är standardiserad enligt den europeiska standarden ITxPT, kan olika leverantörers system kopplas ihop och dela information med varandra, vilket förbättrar funktionen av de enskilda komponenterna.

– Standardiseringen är viktig, säger Tomas Gabinus, VD för Pilotfish. Den möjliggör för leverantörer att ingå i en helhet samtidigt som de kan fokusera på det de är bäst på.

Den innebär också att man kan nyttja komponenter från konsumentelektronik och bilindustrin. Vi behöver inte återuppfinna hjulet, utan kan dra nytta av kostnadsfördelarna av massproduktion.

Avtalet innefattar också Android-baserade förarskärmar som kan styra olika ombord-system, genom val av appar. Det gör arbetet med olika system mer användarvänligt, och minskar antalet skärmar för föraren att hålla koll på.

Även förarassistans för bränslebesparing och automatisk nedladdning av färdskrivardata ingår, liksom integration mot ett molnbaserat trafikledningssystem som visar fordonen på en karta och vilken linje de kör.

För mer information kontakta:

Tomas Gabinus, VD Pilotfish Networks AB. Telefon: +46 31 339 66 74

E-post: tomas.gabinus@pilotfish.se 

Om Pilotfish:

Pilotfish erbjuder en öppen fordonskommunikationsplattform och Fleet Management-applikationer till kollektivtrafikkunder. Pilotfish-tekniken bygger på standarder och IT-arkitektur från den europeiska standardiseringsorganisationen ITxPT. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar