Pilotfish offentliggör sina IT-lösningar som en del av en global tillväxtstrategi

Report this content

Pilotfish har beslutat att vara helt öppna med sina system som ett led i ett mångårigt arbete för standardisering och öppenhet. Samtidigt ser företaget öppenhet som en viktig del av en tillväxtstrategi som innebär en snabbare utveckling och effektivisering av kollektivtrafiken. – Vi räds inte konkurrensen, utan välkomnar all hjälp med att informera och utbilda kollektivtrafikbranschen världen över om nya och smarta IT-lösningar. Tillsammans kan vi öka det kollektiva resandet och minska den globala miljöpåverkan, säger Tomas Gabinus, vd för Pilotfish.

För Tomas Gabinus är det viktigt att leva som man lär. Alla system förklaras därför och läggs ut på företagets hemsida för att underlätta för alla att vara med och utveckla och anamma nya smarta lösningar.

– Vi kan inte å ena sidan jobba stenhårt för att bryta leverantörsinlåsning och utveckla öppna branschstandarder på EU-nivå, och samtidigt undanhålla information om ny viktig teknik som vi själva har tagit fram. Det funkar inte. Vår största utmaning är heller inte våra konkurrenter, utan att öka kunskapen om nya system och lösningar hos operatörer och myndigheter som hanterar kollektivtrafik. Det är vår absolut största uppgift.

Pilotfish är också mycket öppna för samarbeten med andra leverantörer, både genom att koppla ihop sina lösningar med redan existerande system, där man kan addera moderna IT-lösningar till traditionella fordonssystem och genom att låta andra företag komma in och utveckla inom Pilotfish egna system. Till exempel app-utvecklare och leverantörer av mindre IT-lösningar som behöver ett större ekosystem att verka inom.

– Vi har hela världen som spelfält, och för att nå ut välkomnar vi hjälp av våra konkurrenter. Tillsammans kan vi lyckas informera och öppna upp och få marknader världen över att anamma nya och effektiva hjälpmedel. Det är inte ett nollsummespel. Snarare tvärt om. Ju fler och bättre lösningar som kommer ut på marknaden, desto snabbare växer kunskapen, och desto mer möjligheter öppnar upp sig. Alla vinner på detta.

Pilotfish har i dagarna lanserat en uppdaterad websida på pilotfish.se, där de ingående förklarar hela sitt system. De har även en utbildningssida, academy.pilotfish.se, som de ursprungligen utvecklat för sina kunder, men som är helt öppen för att vem som helst ska kunna gå in och lära sig mer om Pilotfish system, och hur det används.

– Förutom initiativet med öppna och tillgängliga IT-lösningar arbetar vi intensivt med att öka vår aktivitet inom andra informationskanaler. Men det är ibland svårt att hänga med när vi expanderar så snabbt som vi gör. Vi har fördubblat omsättningen på ett år. Vi nyanställer, välkomnar nya kunder och öppnar upp kontor i andra länder. Vi växer så det knakar, och lokalerna blir snabbt trånga med alla nya skrivbord vi måste ställa in. Det är en väldigt spännande fas vi är inne i, och vi jobbar hela tiden med att automatisera processer och utveckla idéer som underlättar för alla som jobbar med publika färdmedel, och som även gör resan bättre och trevligare för resenärerna. Vi har gett oss själva utmaningen att vi vill hjälpa till att utveckla kollektiva färdmedel så mycket att det till slut blir allas förstaval att åka kollektivt. Ska vi rädda miljön och därmed världen, så är det ändå dit vi måste komma, säger Tomas Gabinus.

För mer information, kontakta:

Tomas Gabinus, vd Pilotfish Networks AB. Tel: +46 31 339 66 74, E-post: tomas.gabinus@pilotfish.se 


Pilotfish Networks uppdrag är att öka produktiviteten och attraktiviteten hos tåg-, spårvagns- och busstransporter genom strukturerad digitalisering. Erbjudandet baseras på en öppen, standardiserad fordonskommunikationsplattform med användarvänliga applikationer och stöd för kontinuerliga processförbättringar. Pilotfish-tekniken bygger på standarder och IT-arkitektur från den europeiska standardiseringsorganisationen ITxPT.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Tillsammans kan vi öka det kollektiva resandet och minska den globala miljöpåverkan.
Tomas Gabinus, vd för Pilotfish