Pilotfish satsar på informationssäkerhet

Pilotfish ökar sin satsning på informationssäkerhet, och certifierades nyligen enligt ISO 27001. Certifieringen säkerställer företagets ledningssystem inom informationssäkerhet. – Som en av Europas ledande leverantörer av IT-system för kollektivtrafik, med applikationer ombord över 10 000 bussar, tåg och spårvagnar, och med några av Europas största bussoperatörer som kunder, är det naturligt att vi har stort fokus på informationssäkerhet, säger Pilotfish VD Tomas Gabinus.

Pilotfish jobbar med standardisering när det gäller IT-arkitektur för kollektivtrafik, som ger kunderna möjlighet att ansluta de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna från olika leverantörer i stället för att vara låsta enbart till en specifik leverantör.

– Det gör livet lättare för kunden, men öppnar också upp för många mindre aktörer att komma in och konkurrera. Om apputvecklare följer den Europeiska standarden från ITxPT, fungerar lösningarna ihop med Pilotfish plattform. Lite som när utvecklare tar fram appar till App Store för telefoner eller paddor. Som leverantör av systemet som gör allt detta möjligt har både vi själva, våra kunder och omvärlden höga krav på oss, vilket gör det till en absolut nödvändighet med ISO 27001 och uppfyllande av GDPR-reglementet, säger Tomas Gabinus.

Pilotfish, som sedan tidigare är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, kan nu addera ISO 27001 till sina certifikat. Bureau Veritas har certifierat Pilotfish enligt standarden ISO 27001, som kräver att företaget systematiskt utvärderar informationssäkerhet och tar hänsyn till risker, hot, sårbarheter och yttre påverkan. I kraven ingår också att man håller informationssäkerheten uppdaterad kontinuerligt. Allt detta är uppfyllt i och med att man har gått igenom certifieringsprocessen.

Nyligen gick det multinationella företaget Voith in som storägare i Pilotfish. Som en naturlig följd av detta, jobbar båda företagen nu intensivt med processer för att kunna dra nytta av varandras styrkor, där Pilotfish får en världsomspännande serviceorganisation att erbjuda kunderna som del av leveransen av Pilotfish system.

– Det är en stor fördel att Pilotfish produkter kan inlemmas i Voiths produktutbud, vilket kommer att leda till ökad försäljning för båda parter. I och med detta är standardiseringsarbetet Pilotfish gjort inför ISO-certifieringarna värdefullt. Det underlättar anpassningen mellan företagen. Ju fler och större samarbeten vi har över världen, desto viktigare är det att vi har full kontroll och överblick över våra system och processer, vilket ISO-certifieringarna bidrar med, avslutar Tomas Gabinus

För mer information kontakta:

Tomas Gabinus, VD Pilotfish Networks AB. Telefon: +46 31 339 66 74, E-post: tomas.gabinus@pilotfish.se

För att läsa mer, följ länken nedan till Pilotfish QEDIS-policy: https://www.pilotfish.se/2018/11/26/2089/ QEDIS - Quality, Environmental Responsibility, Data Privacy & Information Security

Pilotfish Networks mission är att öka produktiviteten och attraktiviteten hos tåg-, spårvagns- och busstransporter genom strukturerad digitalisering. Erbjudandet baseras på en öppen, standardiserad plattform för fordonskommunikation med användarvänliga applikationer och stöd för kontinuerliga processförbättringar. Pilotfish-tekniken bygger på standarder och IT-arkitektur från den europeiska standardiseringsorganisationen ITxPT.

Taggar:

Om oss

Pilotfish är ett mycket innovativt, miljömedvetet och snabbväxande bolag från Sverige, med fokus på att förbättra kollektivtrafikverksamhet. Företaget leder branschens förändring från proprietära leverantörslåsta system till ett ekosystem där standardiserade gränssnitt och leverantörer av systemmoduler är normen. Pilotfish erbjudande består av en öppen, molnbaserad plattform för fordonskommunikation och applikationer för flottmanagement. Tekniken är baserad på standarder och IT-arkitektur från organisationen ITxPT (Information Technology for Public Transport), och integrerar både standardsystem och äldre icke-standardsystem. Pilotfish vision är att förbättra kollektivtrafiken tills den blir det föredragna valet för resande.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det gör livet lättare för kunden, men öppnar också upp för många mindre aktörer att komma in och konkurrera.
Tomas Gabinus, VD Pilotfish Networks AB