Förändring av antalet aktier och röster i PION Group AB (publ)

Report this content

Antalet aktier och röster i PION Group AB (publ) har ökat till följd av styrelsens beslut den 3 januari 2023 om att emittera totalt 1 036 270 nya aktier av serie B med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Dreamwork Scandinavia AB. Genom emissionen ökade antalet aktier i bolaget med 1 036 270 och antalet röster med 207 254. Per den 31 januari 2023 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 48 175 730, varav 10 864 300 aktier av serie A med en (1) röst vardera och 37 311 430 aktier av serie B med en femtedels (1/5) röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 18 326 586.

Denna information är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023 kl. 17.30 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Kent Thudén, Ekonomichef, tel 073-600 68 50

Om PION Group AB

PION Group är en företagsgrupp som arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. Vi är övertygade om att mänskliga resurser kommer att fortsätta att vara navet för tillväxt även i framtiden. Vi är lika övertygade om att ny teknik kommer att förbättra och accelerera människors förmågor i en rasande takt. Det är därför vi kombinerar Human Resources med Tech Resources.

Namnet PION kommer från ordet pionjär som betyder föregångare, entreprenörer och nybyggare. PION Group finns i Sverige, Norge och Finland och representerar företag som arbetar med Consulting inom bland annat IT, Tech och Strategy samt Interim Management, Executive Search, HR-Tech och även rekrytering och bemanning.

PION Groups verksamhet bedrivs under varumärkena QRIOS, Workspace Recruit, Whippy, Poolia, Dreamwork, Lisberg Executive Search, Roi Rekrytering, Uniflex och Student Node. Koncernens moderbolag PION Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs gärna mer på www.piongroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar