PION Group växer genom förvärv av konsult och rekryteringskoncernen Dreamwork

Report this content

PION Group tar ytterligare ett steg i sin tillväxtresa och stärker sin konsult- och rekryteringsaffär genom att idag ha tecknat avtal om att förvärva Dreamwork Scandinavia AB med dotterbolag.

Jan Bengtsson, Koncernchef PION Group, kommenterar;
”Genom förvärvet får vi tillgång till Dreamworks innovativa kompetens inom digitalisering, vilket kommer att gagna alla bolag inom PION Group koncernen. Med Dreamworks mission, att bidra till individer och organisationers utveckling och framgång, tar vi oss ett steg närmare vår vision, A world where people matter - powered by tech, samtidigt som vi stärker vår konsult- och rekryteringsverksamhet. Genom Dreamworks dotterbolag Lisberg Executive Search får vi en ännu starkare position även på den marknaden. ”

Dreamwork etablerades 2006 och har en stark marknadsposition framförallt i Södra Sverige. Bolaget har lång erfarenhet inom konsulting, rekrytering samt Executive Search och de har även en bemanningsverksamhet inriktad mot industri- och lagerpersonal.

Dreamwork koncernen förväntas i år omsätta 160 MSEK med en EBIT på närmare 5%. Verksamheten inom Lisberg kommer vara ett självständigt dotterbolag inom PION Group, medan verksamheten i övriga Dreamwork kommer slås ihop med Poolia och Uniflex.

PION Group förvärvar 100% av aktierna i Dreamwork. Tillträde sker 3 januari 2023 och köpeskillingen är 45 MSEK plus nettokassa. Av köpeskillingen utgår 12 MSEK i aktier i PION Group. Kursen är satt till 11,58 kronor och är baserad på den volymviktade genomsnittliga kursen de senaste tjugo handelsdagarna.

Säljare är Dreamworks grundare och huvudägare Mats Kullenberg samt en handfull privata investerare och sex personer i personalen. Mats tillsammans med ledningen kommer fortsätta i ledande nyckelroller inom PION Group och kommer även vara aktieägare i PION Group. Mats Kullenberg kommenterar, ” Jag och vår personal ser mycket fram emot att arbeta ihop med PION Group. Vi ser synergieffekter på flera områden och vår lönsamma affär, digitaliseringsstrategi och starka position kommer att bidra med såväl kompetens som kunder till bolagen inom PION Group.”


Denna information är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 november 2022 kl. 08.29 (CET).
 

För ytterligare information kontakta:

Lars Kry, Styrelseordförande PION Group AB, lars.kry@nexergroup.com ,
073-343 43 00

Jan Bengtsson, Koncernchef PION Group AB,
jan.bengtsson@piongroup.se ,
073-600 68 10

Mats Kullenberg, VD Dreamwork Scandinavia AB,
mats.kullenberg@dreamwork.se  , 070-377 45 42

Om PION Group AB

PION Group är en företagsgrupp som arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. Vi är övertygade om att mänskliga resurser kommer att fortsätta att vara navet för tillväxt även i framtiden. Vi är lika övertygade om att ny teknik kommer att förbättra och accelerera människors förmågor i en rasande takt. Det är därför vi kombinerar Human Resources med Tech Resources.

Namnet PION kommer från ordet pionjär som betyder föregångare, entreprenörer och nybyggare. PION Group finns i Sverige, Norge och Finland och representerar företag som arbetar med Consulting inom bland annat IT, Tech och Strategy samt Interim Management, Executive Search, HR-Tech och även rekrytering och bemanning.

PION Groups verksamhet bedrivs under varumärkena QRIOS, Workspace Recruit, Poolia, Roi Rekrytering, Uniflex och Student Node. Koncernens moderbolag PION Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs gärna mer här www.piongroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar