Värderingar och flexibilitet lockar i offentlig sektor

Report this content

Arbetsgivarna inom offentlig sektor använder i större utsträckning sunda värderingar som argument för att attrahera kompetent personal jämfört med den privata sektorn, enligt Poolias Kompetensindikator för 2016. Undersökningen visar också att offentlig sektor fokuserar mer på flexibla arbetstider men mindre på löner och förmåner som argument

89 procent av arbetsgivarna inom offentlig sektor svarar att de använder sunda värderingar som argument när de söker personal. Motsvarande siffra för privat sektor är 78 procent.

- Den offentliga sektorn trycker ofta på argument som sunda värderingar, socialt ansvarstagande och mångfald i sin marknadsföring mot kandidaterna. Men jag tror att fler företag inom den privata sektorn också kommer att betona dessa frågor mer framgent, säger Anna Johansson, Key Account Manager offentlig sektor på Poolia.

När det gäller själva tjänsten så är utvecklande arbetsuppgifter och bra chefer enligt undersökningen viktigast för kandidaterna när de söker nytt jobb. Men arbetstagarna syn på  flexibla arbetstider och möjlighet att jobba hemifrån har ökat i vikt sedan förra årets undersökning. 70 procent av de tillfrågade arbetstagarna anger i årets undersökning att flexibla arbetstider är ett viktigt argument när de söker nytt jobb. Det argumentet använder arbetsgivarna inom offentlig sektor mer i sin marknadsföring, 45 procent jämfört med 37 procent inom privat sektor.

- Att erbjuda flexibla arbetstider underlättar exempelvis för anställda att få ihop sin vardag. Det argumentet kan för vissa vara mer värt än hög lön, säger Anna Johansson.

När det gäller löner och förmåner däremot, är det den privata sektorn som oftast använder det som ett argument. Inom offentlig sektor anger 29 procent av de tillfrågade att löner och förmåner är viktiga argument medan siffran inom privat sektor uppgår till 39 procent. Av de tillfrågade arbetstagarna är det 66 procent som tycker att löner och förmåner är viktigt.

- Det som ibland blir problematiskt med upphandling av personal till offentlig sektor är att upphandlingarna som genomförs av offentlig sektor ofta fokuserar enbart på lägsta pris som urvalskriterium. Kvalitetsfrågan hamnar då lätt i skymundan vilket resulterar i att offentlig sektor riskerar att tappa kompetenta kandidater till privat sektor och ibland till internationella bolag. Framförallt inom de yrken där konkurrensen om kandidater är hård, säger Anna Johansson, Key Account Manager offentlig sektor på Poolia.

Inom offentlig sektor ser 30 procent av de tillfrågade arbetsgivarna ett ökat personalbehov under de närmaste sex månaderna. Det är en ökning med 20 procent jämfört med förra året. Inom den privata sektorn ser 38 procent av arbetsgivarna ett ökat personalbehov, en ökning med 23 procent.

- Det gäller att hänga med i utvecklingen och analysera vad kandidaterna efterfrågar för att kunna matcha organisationens behov med kompetent personal på bästa sätt. Poolias Kompetensindikator för 2016 är ett verktyg som kan användas för detta syfte, avslutar Anna Johansson.

För ytterligare information

Anna Johansson, Key Account Manager offentlig sektor,

Anna.johansson@poolia.se, 076-134 51 76

Katarina Fredén, Marknad & Kommunikationschef,

Katarina.freden@poolia.se, 072-074 20 31

Kort om Poolias Kompetensindikator

Poolia har genomfört Kompetensindikatorn sedan 2007. Undersökningen visar förhållandet mellan utbud och efterfrågan på kvalificerade tjänstemän och ger även information om hur arbetsgivare och arbetstagare ser på rekryteringsmarknaden. Kompetensindikatorn för 2016 belyser flera intressanta trender, bland annat kring vilka källor som används för jobbsökande, synen på utbud och tillgång av jobb samt intressanta skillnader mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Uppdraget är utfört av undersökningsföretaget Novus. Arbetstagarna är ett urval av Novus 27 000 personer starka webbpanel. På arbetsgivarsidan har vi intervjuat representanter för 500 företag med minst 50 anställda, såväl inom privat som offentlig sektor. Urvalet är jämnt fördelat vad gäller företagsstorlek för att spegla arbetsmarknaden för tjänstemän i Sverige. Intervjuerna är genomförda per telefon med företagens HR-chefer. För arbetstagarna består urvalet av 1 064 tjänstemän som har eller kommer att ha akademisk examen inom sex månader. Intervjupersonerna är mellan 25 och 60 år och boende i Sverige. Urvalet är representativt vad gäller ålder, kön och region.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Taggar:

Prenumerera