Delårsrapport januari - september 2000

Delårsrapport januari - september 2000 * Resultatet från den löpande verksamheten uppgick till 125 Mkr, en ökning med 45 procent. * Den totala försäljningen i Pirens köpcentra ökade under årets första nio månader med 10 procent. * Pirens nya köpcentrum i centrala Köpenhamn, Fisketorvet Shopping Center, invigdes planenligt den 10 oktober. * Rodamco Europe äger 99,5 procent av aktierna i Piren. Förfarandet med tvångsinlösen av minoritetens aktier har inletts. * Efter begäran från Pirens styrelse avnoterades Pirenaktien från Stockholms Fondbörs den 28 september. 2000 1999 1999 9 mån 9 mån Helår Hyresintäkter Mkr 479 441 597 Resultat från löpande 125 86 125 verksamheten Mkr Vinst före skatt Mkr 125 86 125 Vinst efter skatt Mkr 120 86 125 Synligt eget kapitalMkr 2 244 2 157 2 196 Soliditet % 30 33 32 Fullständig delårsrapport återfinns på följande sidor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00830/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00830/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar