• news.cision.com/
  • Plagazi AB/
  • PLAGAZI AB (PUBL) OCH CARBFIX ICELAND OHS. UNDERTECKNAR AVSIKTSFÖRKLARING RÖRANDE FEM EUROPEISKA PROJEKT, LÖSNING FÖR 100% AV PROJEKTENS LAGRING AV FLYTANDE KOLDIOXID ("CO2").

PLAGAZI AB (PUBL) OCH CARBFIX ICELAND OHS. UNDERTECKNAR AVSIKTSFÖRKLARING RÖRANDE FEM EUROPEISKA PROJEKT, LÖSNING FÖR 100% AV PROJEKTENS LAGRING AV FLYTANDE KOLDIOXID ("CO2").

Report this content

Plagazi AB (publ) ("Plagazi" eller "bolaget") har tillsammans med Carbfix undertecknat en avsiktsförklaring om transport och lagring av koldioxid i den planerade Coda Terminalen. Avsiktsförklaringen har undertecknats för fem (5) pågående europeiska projekt varav ett är Köping Hydrogen Park, vilket är Plagazis största projekt, och omfattar hela den mängd flytande CO2 som produceras. Carbfix och dess samarbetspartners tillhandahåller en välbehövlig transport- och lagringstjänst för flytande CO2 för att påskynda utvecklingen av teknik som reducerar koldioxidutsläpp, såsom lagring av koldioxid ("CCS") i Europa baserat på etablerade lösningar med låg risk. 

Carbfix specialiserar sig på CCS och använder en unik teknik som bygger på ett nätverk av grunda brunnar för att injicera vattenupplöst CO2 för snabb mineralisering under ytan på ett miljömässigt hållbart sätt. Coda-terminalen, som förvaltas av Carbfix, kommer att vara en mycket skalbar hubb för lagring av flytande CO2 på land i Straumsvik, Island. Carbfix kommer att erbjuda en kombinerad transport- (utförd av DanUnityCo2) och lagringstjänst för anläggningar som Plagazis stora satsning i Köping. Lagringsplatsen har en beräknad nettolagringspotential på minst 200 MtCO2 och en målinjektionskapacitet på 3 Mt/år till 2031.

Partnerskap med olika H2- och CO2- användare är viktiga steg i kommersialiseringen av Plagazis projektportfölj. Att teckna ett storskaligt och Europatäckande samarbete med en leverantör som Carbfix är en långsiktig lösning för Plagazis kundprojekt. Samarbetet med Carbfix och dess CCS-teknik för också Plagazi ett steg närmare att uppnå sina nettonegativa koldioxidutsläpp i sin process och stärker ytterligare företagets anspråk som en verkligt förnybar, cirkulär och utsläppsreducerande lösning.

"Carbfix och dess samarbetspartner har en verkligt anmärkningsvärd teknik för CCS som kommer att bidra till att minska de globala utsläppen och sätta fart på framtida CCS-verksamhet som företaget vill stödja och vidareutveckla. För Plagazi är denna avsiktsförklaring mycket viktig eftersom företaget nu har identifierat en lösning för hela volymen flytande koldioxid som produceras från fem av våra europeiska projekt, där diskussioner om fler projekt pågår. Avsiktsförklaringen med Carbfix är en enorm möjliggörare och ett steg i rätt riktning i kommersialiseringsprocessen för våra europeiska projekt." - Torsten Granberg, VD Plagazi AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torsten Granberg, VD Plagazi AB 

Email: torsten.granberg@plagazi.com  

Phone: +46 70 676 12 34  
 

Om Plagazi

Plagazi AB är ett svenskt clean-techbolag som revolutionerar produktionen av grön vätgas. Plagazi processen hjälper företag och samhällen att förbättra den cirkulära ekonomin genom att omvandla avfall till grön vätgas genom plasma förbränning och patenterad teknik. Plagazi processen bidrar till att lösa de globala problemen som icke-återvinningsbart avfall, jakten på förnybara energikällor och koldioxidutsläpp. Med flera aktiva projekt i Europa strävar Plagazi att bli svaret på kontinenters strävan att nå uppsatta klimatmål.

Mer information:

www.plagazi.com | 

Följ Plagazi på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/plagazigreenhydrogrenfromwaste/

Prenumerera

Media

Media