Stor satsning på källsortering i din kommun

Report this content

STOR SATSNING PÅ KÄLLSORTERING I DIN KOMMUN Nu startar en rikstäckande satsning på källsortering i din kommun för att förbättra och förenkla hushållens källsortering av plastförpackningar exempelvis ketchupflaskor, shampoflaskor och glassburkar. För ett år sedan genomförde Plastkretsen en testkampanj i tio kommuner. Utvärderingen visade att kommuninvånarna blev dubbelt så bra på källsortering jämfört med tidigare och att andelen felaktigt material, sådant som inte ska lämnas till återvinning, halverades. Därför genomförs nu satsningen i alla kommuner runtom i landet. Cirka en tredjedel av alla plastförpackningar som förbrukas idag lämnas till återvinning. Den satsning som nu startar i kommunerna syftar inte bara till att få in fler plastförpackningar till återvinning, utan framförallt till att få in rätt material. - Våra plastflaskor och plastburkar behövs i kretsloppet. Ju bättre vi sorterar våra plastförpackningar desto mindre miljöpåverkan. Både transport och hantering av felaktigt material minskas, säger Maria Schyllander, VD, Plastkretsen. Genom att förenkla och förbättra informationen med tydligare instruktioner för källsortering som avbildar de plastförpackningar som ska lämnas i kombination med en stor informationskampanj ska vi lära oss vad som ska lämnas till återvinningsstationen. Våra tömda schampoflaskor, glassburkar och ketchupflaskor ska källsorteras och återvinns sedan till möbler, dryckesbackar, byggnadsmaterial m m. Däremot ska vi inte lämna pulkor, plastmöbler och plastleksaker vid återvinningsstationen. De lämnas till grovsopsinsamlingen. Telefoner och annan elektronik lämnas till elektronikinsamlingen. De nya sorteringsdekaler finns nu uppsatta på kommunens insamlingsbehållare för plastförpackningar vid återvinningsstationerna. Med sorteringsdekaler, informationsfoldrar och små dekaler till hushållen, hoppas Plastkretsen nu att fler ska bli bättre på källsortering. Målet är naturligtvis att vi svenskar ska bli dubbelt så bra på att källsortera våra plastförpackningar jämfört med tidigare! För mer information kontakta Maria Schyllander, VD, Plastkretsen tel. 08- 783 84 50; mail maria.schyllander@plastkretsen.se eller Inger Söderholm tel. 0709-969599; inger@canit.se. eller gå in på http://www.plastkretsen.se/aktuellt/aktuellt.htm För information om insamlingsnivån i din kommun se www.forpackningsinsamlingen.se Plastkretsen är ett aktiebolag som bildats av svenskt näringsliv. Bolaget ska på effektivaste sätt upprätta, samordna och administrera ett system för insamling och återvinning av förpackningsmaterial av plast i Sverige. Plastkretsen är ett av företagen bakom Förpackningsinsamlingen. Click here to view pictures: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=23573 Bilagor Bild: Dekal B för hårda plastförpackningar Bildtext Sorteringsinstruktion för hårda plastförpackningar (i de kommuner som enbart sorterar hårda plastförpackningar Bild: Dekal A för hårda plastförpackningar Bildtext Sorteringsinstruktion för hårda plastförpackningar (i de kommuner som sorterar hårda och mjuka plastförpackningar.) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00230/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00230/bild.html Pictures