Almedals Fabriker utvalt som pilotprojekt för snabbare byggprocess

Byggnadsnämnden har idag beslutat att utse Almedals Fabriker till ett av fem pilotprojekt för ökad exploatörsmedverkan i detaljplaneprocessen. Pilotprojektet ger exploatörer möjlighet att i större utsträckning än för närvarande bidra med utredningsarbete i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen. Syftet är att minska den totala projekttiden.

Byggnadsnämnden har idag beslutat att utse Almedals Fabriker till ett av fem pilotprojekt för ökad exploatörsmedverkan i detaljplaneprocessen. Pilotprojektet ger exploatörer möjlighet att i större utsträckning än för närvarande bidra med utredningsarbete i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen. Syftet är att minska den totala projekttiden.

Samtliga detaljplaner som utsetts som pilotprojekt om ökad exploatörsmedverkan i detaljplaneprocessen är:

  1. Söder om Skattegårdsvägen, Framtiden Utveckling AB
  2. Almedals Fabriker, Platzer/Wallenstam/Svenska Hus
  3. Hälleflundragatan, Fiskebäck 8:1 Förvaltning AB
  4. Skra Bro III, JM
  5. Banvaktsvägen, Wood & Hill

-          Vi är glada att detaljplanen för Almedals Fabriker nu startar upp igen. Det känns väldigt roligt att vi får förtroendet från Göteborgs Stad att delta i pilotprojektet om ökad exploatörsmedverkan, vilket ligger helt i linje med vår ambition att medverka till Göteborgs utveckling, säger P-G Persson, vd, Platzer.

Almedals Fabriker, mitt i Mölndalsåns dalgång, består i huvudsak av spinneri- och väveribyggnader från 1800-talet. Under senare år har området fyllts med kreativa näringar inom bland annat film, musik och reklamproduktion. Tillsammans med Wallenstam och Svenska Hus vill Platzer utveckla området genom att bygga vidare på de befintliga kvaliteterna och addera ny bebyggelse och innehåll. Tillskotten omfattar bostäder, kontor, restaurang och service. Platzers byggrätt uppgår till ca 20 000 kvm.

-          Vi ser fram emot att gemensamt med Wallenstam och Svenska Hus få vara med i detta pilotprojekt och utveckla exploatörsrollen tillsammans med Göteborgs Stad, säger Roger Sundbom, projektutvecklingschef, Platzer.

Som fastighetsägare och engagerad samhällsaktör arbetar Platzer aktivt och långsiktigt med utveckling av hela områden i Göteborg, där människan är i centrum och Europas bästa arbetsplatser finns.

För mer information vänligen kontakta:
P-G Persson, vd, Platzer, tel: 0734-11 12 22
Roger Sundbom, projektutvecklingschef, Platzer, tel: 0702-83 52 51

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 19 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 830 000 kvm till ett värde om 20mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.