Förändringar i Platzers ledningsgrupp från mars 2016

Ekonomichef Camilla Heyman har valt att säga upp sin anställning i Platzer Fastigheter. Camilla slutar hos Platzer i mars 2016 och börjar därefter som CFO hos Serneke.

Därmed reduceras antalet medlemmar i ledningsgruppen från sju till sex medlemmar med i övrigt oförändrad bemanning.

- Det är tråkigt för oss att Camilla valt att lämna Platzer, men vi är glada för hennes skull och förstår att rollen som CFO på Serneke är en ny spännande utmaning . Vi kommer nu att påbörja arbetet med att hitta en ersättare, säger Lennart Ekelund, CFO.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Lennart Ekelund, CFO, Platzer Fastigheter, tel: 070-398 47 87

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13:00 den 18/12 2015.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 465 000 kvm till ett värde om cirka 9,5 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.