Gamlestadens Fabriker ska utvecklas och knyta ihop staden

Report this content

Gamlestadens Fabriker är platsen där kullagret uppfanns, där den första Volvon utvecklades, och som innehållit det största bomullsspinneriet, sockerbruket och tv-studion i norra Europa. Idag är området ett bubblande entreprenörsstråk, och inom de närmaste åren en tät och levande stadsdel. Nya byggnader med sammanlagt 300 bostäder och 3 500 arbetsplatser planeras när Platzer utvecklar området för nästa epok. Utöver bostäder och kontor planeras för nya restauranger, matbutik, café och service.  

 Visionsbild vy ver det blivande torget mellan de tillkommande byggnaderna och det gamla spinneriets huvudkontor frn 1903

-  Historia och karaktär finns i överflöd i Gamlestaden. Nu lägger vi pusselbitarna som knyter ihop helheten och ger förutsättningar för en tät stadsmiljö med innerstadskaraktär säger Patrik Lund, projektchef på Platzer Fastigheter. Utvecklingen av Gamlestadens Fabriker gör dessutom att vi knyter ihop Gamlestaden med Olskroken och centrum.

I väntan på att detaljplanen ska vinna laga kraft har Platzer arbetat med att planera för både utformning och innehåll.  Fyra arkitektkontor har fått uppdragen att gestalta var sin av de nya byggnaderna. Med utgångspunkt i gestaltningsprogrammet och visionen för Gamlestadens Fabriker har arkitekterna arbetat i en öppen process med kontinuerliga avstämningar, där de presenterat sina tankar och idéer för varandra och för Platzers projektgrupp. Resultatet är en dynamisk helhet som knyter an till de äldre byggnadernas industrikaraktär och ger nya variationsrika stråk och stadsrum.

-  I Gamlestaden möter innerstaden de nordöstra stadsdelarna och det blir en väldigt intressant mix av människor. Här finns dessutom en nedärvd entreprenörsanda som fortfarande präglar området. Det har varit viktiga komponenter när vi stakat ut vår vision. Vi vill utveckla Gamlestadens Fabriker på ett sätt som fortsätter att locka hit människor och företag av olika storlek och karaktär, och som tillåter olikheter att mötas. Det är då det blir spännande på riktigt, säger Patrik Lund.

Arkitektkontoren Radar, KUB och Bornstein Lyckefors har gestaltat varsin byggnad som kommer att innehålla kontor, restauranger och verksamheter. Erséus arkitekter har ritat bostadshuset som JM kommer att bygga. Radar arkitektur har dessutom fått uppdraget att utveckla miljöerna mellan husen. 

Detaljplanen för Gamlestadens Fabriker har varit på utställning och vi inväntar en så kallad vattendom, ett miljötillstånd som krävs för att bygga i närheten av vatten, som preliminärt beslutas i december. Förhoppningen är att detaljplanen vinner laga kraft i Q2 2020.

För mer information vänligen kontakta:
Patrik Lund, projektchef, Platzer, tel: 031-63 12 03 

P-G Persson, vd, Platzer, tel: 0734-11 12 22

Läs mer om utvecklingen på www.gamlestadensfabriker.se

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 830 000 kvm till ett värde om cirka 20 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar