Geografisk tillväxt med ny miljardaffär

Report this content
  • Förvärv av MIMO i Mölndal från NCC
  • Försäljning av del av Arendal till Göteborgs Hamn
  • Etablering av MTN-program samt lansering av grönt finansiellt ramverk
  • Första emissionerna av grön obligation genomförda
  • Pris för bäst balanserade portfölj enligt MSCI

P-G Persson, vd på Platzer, kommenterar:

-  Det tredje kvartalet var ytterligare tre månader med många positiva händelser för oss som opererar på Göteborgsmarknaden. Regionens näringsliv och därmed hyres- och fastighetsmarknaden fortsätter att återhämta sig mycket starkt. Vi levererar en positiv nettouthyrning även under tredje kvartalet. Vi har även, liksom under föregående kvartal, gjort två större fastighetsaffärer: förvärv av NCC:s projekt MIMO i Mölndal samt försäljning av en del av Arendal till Göteborgs Hamn.

-  Vi nådde under kvartalet mer än 300 mkr i hyresintäkter. Det har inte varit ett mål i sig utan är mer en effekt av att vi successivt utvecklar affären och skapar hållbar tillväxt. Att även driftsöverskottet, som på 244 mkr är ”all time high”, följer med uppåt är ett kvitto på lönsam tillväxt.


Presentation av rapporten
Idag kl 10.30 presenterar vd P-G Persson och cfo Fredrik Sjudin rapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Mer information kring konferensen finns på:
https://financialhearings.com/event/14000

 

För mer information vänligen kontakta:
P-G Persson, vd, Platzer, tel: 0734-11 12 22
Fredrik Sjudin, cfo, Platzer, tel: 0721-27 77 78

 

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 klockan 08.00 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborg till ett värde om 25 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.