Migrationsverket hyr 23 500 kvm av Platzer

Platzer har tecknat hyresavtal med Migrationsverket om totalt ca 23 500 kvm lokaler i fastigheterna Gårda 1:15 på Vestagatan 2, Gårda Norra Göteborg samt Livered 1:329 på Streteredsvägen 80-100, Kållered Mölndal. Avtalen sträcker sig 6 år och är en viktig del av Migrationsverkets nationella lokalförsörjningsstrategi.

I Gårda Norra samlokaliserar Migrationsverket sina administrativa enheter i Göteborgsområdet till ombyggda, verksamhetsanpassade kontorslokaler. På gatuplan öppnar ett nytt kundcentra. Migrationsverket utökar därmed sina tidigare förhyrda lokaler i fastigheten. Avtalet är villkorat av att hyresgäster som berörs av expansionen får hjälp att hitta nya lokaler.

I Kållered utökas kapaciteten för ankomstboende betydligt på anläggningen Sagåsen genom att tidigare kontor byggs om till boende. Anläggningen innehåller även restaurang, kundcentra för asylprövning och förvarsverksamhet.

- Platzer och Migrationsverket har länge haft ett mycket bra samarbete för verkets nuvarande lokaler i Gårda och Kållered. Med anledning av det utökade behovet av ankomstboende har vi jobbat aktivt tillsammans för att hantera såväl utmaningen med korttidsboende som kontorsarbetsplatser för de administrativa enheterna. Det känns väldigt tillfredsställande att vi kommer att kunna lösa båda delarna, säger P-G Persson, vd på Platzer.

- Det känns bra att vi nu har klart med nya moderna lokaler i Göteborg och Kållered. Lokaler som är anpassade för ett flexibelt och processorienterat arbetssätt. Hyresvärdens roll är viktig för en aktiv verksamhet med högt ställda krav, och här har Platzer visat tidigare att de har en professionell inställning och det känns bra när vi nu går in i en ny avtalstid, säger Willis Åberg, administrativ chef på Migrationsverket.

Migrationsverket tillträder de nya lokalerna 2016-01-01.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
VD P-G Persson, 0734-11 12 22

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 29/9 2014.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 380 000 kvm till ett värde om cirka 7 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.


Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 18 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.