NCC flyttar till Kineum i expansiva Gårda

Report this content

Kineum, det framtida navet i Gårda, kan nu presentera namnet på ytterligare en hyresgäst*. NCC kommer att flytta sitt Göteborgskontor till den nya byggnaden och blir därmed granne med ESS Groups nyskapande hotellkoncept. Kineum blir en unik hybrid, där kontor och hotell integreras till en pulserande helhet. En plats som sjuder av liv hela dygnet och med fokus på arbetsglädje, nytänkande och möten.

Kineum i Grda

Kineum blir ett välkomnande nav i Gårda, som ska bidra med dynamik, rörelse och kreativitet i hela stadsdelen. Med ESS Group starka hotellkoncept i byggnaden skapar vi en attraktiv plats som kommer locka fler framåtblickande och nytänkande hyresgäster. Det känns väldigt kul att idag kunna kommunicera att det är vår partner i projektet NCC som är den andra stora hyresgästen efter ESS Group i den nya byggnaden i Kineum , säger P-G Persson, vd på Platzer.

När byggnaden står färdig 2022 kommer Gårda vara en destination för många fler än de som bor eller arbetar i området. Stadsdelen kommer att genomgå en stor omvandling de närmaste åren i takt med att flera stora pågående projekt färdigställs. Platzer är en aktiv aktör i området och utvecklar utöver Kineum också 25-våningshuset Gårda Vesta samt äger ytterligare sju fastigheter i Gårda.

– Vi väljer Gårda. Kineum blir helt unikt i sitt slag, vi vill ge våra anställda möjligheten att ta del av atmosfären och bli en del av Kineum-familjen. Vi är övertygade om att vårt nya kontor kommer att vara utvecklande och inspirerande för vår organisation och göra oss mer effektiva och attraktiva som arbetsgivare, säger Fredrik Johansson, kontorschef på NCC i Göteborg.

Kineum kommer att omfatta en ny byggnad vid Ullevimotet om 26 000 kvadratmeter fördelat på 27 våningar, som byggs samman med befintlig byggnad om 16 000 kvadratmeter. Projektet byggstartade i Q4 2018 och beräknas färdigställas under 2022. Med NCC och ESS Group som klara hyresgäster återstår så att fylla sju av de 27 våningsplanen, på våning 19–25.

Projektet Kineum drivs gemensamt av Platzer och NCC i ett bolag som ägs 50/50 av parterna. Platzer kommer förvärva NCC:s andel då projektet är färdigställt. Projektet uppskattas till ett totalt fastighetsvärde på drygt 2,3 miljarder kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

P-G Persson, vd, Platzer, 0734-11 12 22
Mikael Dotevall, affärsområdeschef, Platzer, 031-63 12 39 

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 830 000 kvm till ett värde om 20 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

*Uthyrningen om ca 5 100 kvm till NCC ingår sedan tidigare i Platzers ekonomiska rapportering över utvecklingsprojekt som del av uthyrningsgrad i Kineum.