Ny organisationsstruktur för framtida tillväxt

Report this content
  • Hyresintäkterna ökade till 842 mkr (768)
  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 18 % och uppgick till 458 mkr (387)
  • Periodens resultat uppgick till 910 mkr (963)
  • Fastighetsvärdet ökade till 20 116 mkr (18 388)
  • Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 3,77 kr (3,23)
  • Resultat per aktie uppgick till 7,50 kr (8,02)
  • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 80,02 kr (69,54)
  • Platzer säljer två handelsfastigheter på Backaplan till Balder (frånträde 1 oktober 2019)
  • Ny organisation och koncernledning på Platzer (med start 15 oktober 2019)

P-G Persson, VD på Platzer, kommenterar:

-  Vi fortsätter att hålla en hög investeringstakt i våra befintliga fastigheter. Investeringarna har ökat med nästan 25 % mot samma period föregående år. Det är lönsamt för oss att driva utvecklingsprojekt. Värdeförändringarna har under årets tre första kvartal inneburit en ökning av fastighetsvärdena med 6 % och vår substanstillväxt, mätt i EPRA NAV, med 15 %.

-  Under kvartalet har vi presenterat en ny organisationsstruktur som skapar möjligheter för oss att ytterligare växla upp verksamheten genom att fördela ansvaret för vår tillväxt på fler händer. Det vi vill uppnå med förändringen är att kunna fokusera ännu mer på våra industri- och logistikfastigheter, fokusera mer på att möta en omvärld som förändras i allt snabbare takt där hyresgästerna ställer nya krav på oss samt att fokusera på att göra våra områden ännu mer attraktiva än idag.

-  Ett av våra långsiktiga ekologiska hållbarhetsmål är att energianvändningen i våra fastigheter ska minska med mer än 2 % per år. Det målet har vi överträffat många år och under perioden jan-sep i år har vi hittills sänkt energianvändningen med hela 7,7 %.

För mer information vänligen kontakta:

P-G Persson, vd, Platzer, tel: 0734-11 12 22
Fredrik Sjudin, CFO, Platzer, tel: 0721-27 77 78

 

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 klockan 08.00 CET. 

  

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 830 000 kvm till ett värde om 20 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Taggar: