Platzer erhåller investment grade kreditbetyg: BBB- med stabila utsikter

Report this content

Platzer Fastigheter har erhållit ett ”investment grade” kreditbetyg, BBB- med stabila utsikter, från kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating (NCR). Ratingen speglar Platzers starka finansiella ställning och skapar ytterligare förutsättningar för långsiktig finansiering med goda villkor.

Med målet att skapa en ökad trygghet för investerare på kapitalmarknaden har Platzer låtit kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating AS (NCR) genomföra en rating av bolaget, det vill säga en bedömning av kreditvärdigheten.

NCR har tilldelat Platzer kreditbetyget BBB- med stabila utsikter. Kreditbetyget är så kallad investment grade-nivå där bland annat bolagets stabilitet samt bolagsstyrning tillsammans med sunda finansiella nyckeltal och mål har haft betydelse för tilldelningen.

- Vi har som bolag under en längre tid pekat ut riktningen för att uppnå en investment grade rating, bland annat genom att under hösten 2020 sänka målet för Platzers belåningsgrad till att över tid inte överstiga 50 %. Ratingen från NCR speglar vår starka finansiella ställning och skapar ytterligare förutsättningar för långsiktig finansiering med goda villkor, säger Fredrik Sjudin, cfo på Platzer

Nordic Credit Rating AS (NCR) är registrerat hos europeiska värdepappersmarknads-myndigheten (ESMA) och har tillstånd att utföra kreditvärderingsaktiviteter i EU och EFTA-länderna. NCR tilldelar kreditbetyg till finansinstitut och företag baserade i främst Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Rating är en objektiv bedömning där ett kreditvärderingsinstitut bedömer av ett bolags kreditvärdighet, det vill säga förmåga att betala sina skulder. Platzer har granskats och bedöms vara ett stabilt bolag.

För mer information vänligen kontakta:
Fredrik Sjudin, cfo, Platzer, tel: 0721-27 77 78
P-G Persson, vd, Platzer, tel: 0734-11 12 22

 

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med ett värde om 23 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.