Platzer och Bygg-Göta utvecklar kontor på Skeppsbron för Forsman & Bodenfors

Merkurhuset på Skeppsbron, som under flera decennier varit avskuret från staden ska äntligen knytas ihop med Rosenlund. Det halva kvarteret ska bli helt när en ny byggnad uppförs mot Stora Badhusgatan och byggs ihop med det befintliga huset.

Platzer och Bygg-Göta har under det senaste året arbetat med att restaurera och grundförstärka den gemensamt ägda befintliga byggnaden. Nu kan utvecklingen av den nya byggnaden påbörjas i och med att ett hyresavtal tecknats med reklambyrån Forsman & Bodenfors AB. Hyresavtalet är på 10 år och omfattar cirka 3350 kvadratmeter.

Merkurhuset

Den nya byggnaden ritas av Bornstein Lyckefors Arkitekter och kommer att bli en spännande kontrast till det 122-år gamla Merkurhuset, och bidra till att göra Stora Badhusgatan till en huvudgata med stadskaraktär. Byggnationen ryms inom gällande detaljplan och beräknas kunna påbörjas i juni 2019. Förutom kontor kommer det nya huset även rymma en restaurang i bottenplan.

- Vi är jätteglada att få vara med och utveckla Skeppsbron, och bidra till att förlänga stråket från Rosenlund via Esperantoplatsen vidare till Stora Badhusgatan, säger P-G Persson, vd på Platzer. Att dessutom få göra det tillsammans med en så driven och engagerad hyresgäst gör det extra spännande. 

Platzer har utvecklat den nya byggnaden i nära samarbete med Forsman & Bodenfors, som kommer att samla alla sina bolag under samma tak. 

Den nya byggnaden kommer att bli ca 5400 kvadratmeter uthyrningsbar yta, fördelat på 8 våningar. Efter uthyrningen till Forsman & Bodenfors AB uppgår den aktuella uthyrningsgraden i projektet till drygt 60 procent i den nya byggnaden. 

För mer information vänligen kontakta:
P-G Persson, vd, Platzer, tel: 0734-11 12 22
Roger Sundbom, projektutvecklingschef, Platzer, tel: 0702-83 52 51

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 19 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. 

Bygg-Göta äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Göteborgsregionen med en uthyrningsbar area om ca 450 000 kvm.

Taggar:

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 830 000 kvm till ett värde om 20mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.