Platzer ökar sin gröna finansiering

Platzer gör ytterligare en grön säkerställd emission via Svensk Fastighetsfinansiering AB (SFF). SFF har emitterat 274 mkr till en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 115 bps med en löptid på fem år. Danske Bank och Nordea förmedlade transaktionen. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

- Vi fortsätter med vår strategi att emittera gröna obligationer via SFF. Denna gång finansierar vi den nyligen förvärvade fastigheten Lindholmen 39:3. Fastigheten är certifierad Gold enligt LEED. Det ligger i linje med det hållbarhetsfokus som vi bedriver verksamheten utifrån, säger Lennart Ekelund, CFO för Platzer Fastigheter.

SFF ägs av Platzer Fastigheter Holding AB, Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB och
Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF och bolagets Gröna ramverk finns på www.hansan.se. Hansan AB är SFFs serviceagent.

För mer information vänligen kontakta: 

Lennart Ekelund, CFO, Platzer Fastigheter, tel: 0703-98 47 87

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 14 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 830 000 kvm till ett värde om 20 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Media

Media