Platzer säljer bostadsbyggrätt till Skanska Nya Hem i Södra Änggården

Report this content

Nytt steg i utvecklingen av Södra Änggården har tagits: Platzer tecknar avtal med ytterligare en stark aktör, Skanska Nya Hem, om försäljning av en blivande bostadsbyggrätt i området Södra Änggården.

Platzer har tecknat avtal med Skanska Nya Hem om försäljning av en blivande bostadsbyggrätt till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 60 mkr. Avtalet villkoras av att detaljplanen vinner laga kraft.

Under 2017 tecknade Platzer avtal med Bonava, Peab Bostad, Magnus Månsson Fastigheter och Hökerum Bygg om merparten av de bostadsbyggrätter som planeras i området Södra Änggården. Även dessa avtal villkoras av att detaljplanen vinner laga kraft. Totalt bedöms Platzer erhålla 1,8 mdkr för byggrätterna i området.

-          Vi är väldigt glada för att ytterligare en stark aktör vill vara med och utveckla området Södra Änggården till en levande stadsmiljö. Skanska kommer som de andra bostadsutvecklarna att vara en långsiktig part och de ska uppföra totalt tre kvarter med start under 2020, säger P-G Persson, vd på Platzer.

-          Förvärvet ligger helt i linje med Skanskas strategi att vara en ledande bostadsutvecklare i Göteborgsområdet. Det här är en plats i staden som kan formas till den levande blandstaden det pratas så mycket om, med rörelse över större delen av dygnet. Det är en unik möjlighet i ett så pass citynära läge, säger Lars Henriksson, regionchef, Skanska Nya Hem.

Omvandlingen från Högsbo industriområde till Södra Änggården

Det aktuella området ligger i Högsbo, vid Pågens brödfabrik, med rejäl potential för utveckling. Läget är attraktivt mitt emellan centrum och havet. Botaniska, Slottsskogen och Linnéplatsen når man på bara några minuter och Änggårdsbergen ligger alldeles intill. Här skapas nu en tät och levande stadsmiljö lika nära gatuliv som naturen.

Sammanlagt planeras cirka 2000 lägenheter. 600 av dessa lägenheter ingår i Göteborgs Stads satsning BoStad2021, vilka ska vara färdigställda i december 2021. Månsson Fastigheter planerar hyresrätter, medan Skanska, Bonava, Peab och Hökerum planerar bostadsrätter.

Läs mer på www.södraänggården.se

För mer information vänligen kontakta:
P-G Persson, VD, Platzer, tel: 0734-11 12 22
Lennart Ekelund, CFO, Platzer, tel: 0703-98 47 87 

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 16 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.