Platzer säljer fastighet i Långedrag för att koncentrera beståndet

Platzer har sålt sin kontorsfastighet i Långedrag med ett fastighetsvärde om 236,5 mkr till Fastighets AB Regio. Försäljningen är ett led i Platzers strävan efter att koncentrera fastighetsbeståndet till utvalda fokusområden.

Platzer har sålt kontorsfastigheten Älvsborg 178:9 i Långedrag till Fastighets AB Regio, en långsiktig ägare av kontors- och handelsfastigheter i regionstäder och storstädernas ytterområden. Fastigheten ligger på Redegatan 1 och omfattar 13817 kvm.

Försäljningen sker genom bolagsförsäljning till ett underliggande fastighetsvärde om 236,5 mkr. Frånträde sker 2017-04-27.

-          Vi ser ständigt över vårt fastighetsbestånd och genomför den här affären, då Långedrag inte är ett prioriterat utvecklingsområde för oss. Det känns positivt att vi hittat en långsiktig ägare som vill utveckla fastigheten vidare, säger P-G Persson, vd på Platzer.

För mer information vänligen kontakta:
P-G Persson, VD, Platzer, tel: 0734-11 12 22
Lennart Ekelund, CFO, Platzer, tel: 0703-98 47 87 

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 16 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 18 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.