Platzer tecknar storavtal med Skatteverket i Göteborgs första Well-certifierade kontorshus

Platzer har tecknat avtal med Skatteverket om kontorslokaler på 15 000 kvm i Gårda Vesta. Det är Skatteverkets regionkontor som ska flytta hit. När Gårda Vesta står klart år 2020 är det Göteborgs första kontorshus med märkningen Well Building, med en helhetssyn på hälsa, välbefinnande, drift och design.

Platzer Fastigheter har tecknat avtal med Skatteverket i Göteborg om kontor på cirka 15 000 kvm i projektet Gårda Vesta. Avtalet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Preliminärt inflyttningsdatum är satt till den 2020-09-01. Skatteverkets regionkontor i Göteborg har 1100 medarbetare och sitter idag i Roselund.

Med sina 25 våningar blir kontorshuset Gårda Vesta ett spektakulärt inslag i stadsdelen Gårda Norra. Nära de stora trafiklederna, kollektivtrafiken i Svingeln och innerstaden blir huset ett nav i en växande del av staden som nu knyts närmare centrum. Projektet påbörjades under hösten 2017 och färdigställs hösten 2020. Husets totala yta blir 26 600 m².

Förutom att miljöcertifieras enligt Breeam, blir Gårda Vesta Göteborgs första kontorshus som kan ståta med märkningen Well Building. Det innebär att kontorshuset byggs med en helhetssyn på hälsa, välbefinnande, drift och design. Well är en ny internationell certifiering som är baserad på medicinsk och vetenskaplig forskning. Här fokuseras på människans välmående och en förstärkning av de kvaliteter som en redan miljöcertifierad byggnad har.

-          Vi ser fram emot att få vara med och utveckla framtidens kontor för en stor och samhällsviktig myndighet som Skatteverket. Vi är glada att vi kunnat matcha deras behov i Gårda Vesta, säger P-G Persson, vd på Platzer och fortsätter: Stadsdelen Gårda genomgår en transformation och växer samman med centrum. Från Platzers håll växlar vi nu upp vår utvecklingssida och vi har idag flera stora utvecklingsprojekt igång i Gårda.

För mer information vänligen kontakta: 

P-G Persson, vd, Platzer Fastigheter, tel: 0734-11 12 22
Kristina Arelis, Kommunikations- och marknadschef, tel: 0705-77 51 54

Läs mer om Gårda Vesta på https://www.gardavesta.se/

 

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 15 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 820 000 kvm till ett värde om 21 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.