Platzers årsredovisning 2017 publicerad

Report this content

Platzers årsredovisning för 2017 finns från och med idag publicerad på vår hemsida platzer.se där den också går att ladda ner.

Årsstämman kommer att hållas den 26 april 2018.

Den tryckta årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på Platzers kontor den 5 april och kan antingen beställas via vår hemsida platzer.se , per e-post bestallning@platzer.se eller
telefon 031-63 12 00.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
P-G Persson, VD, Platzer, tel: 0734-11 12 22
Kristina Arelis, kommunikations- och marknadschef, Platzer, tel: 0705-77 51 54

Denna information är sådan information som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28/3 2018 kl 08:00 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 16 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Taggar: