Rättelse: Fastighetsaffärer och uthyrningar tar Platzer till nya nivåer

I tidigare version av pressmeddelande saknades bilaga Delårsrapport 1 jan - 31 mars 2017. Nu bifogad!

  •  Hyresintäkterna ökade till 251 mkr (157)
  •  Förvaltningsresultatet förbättrades med 88 % till 126 mkr
  •  Periodens resultat uppgick till 218 mkr (15)
  •  Fastighetsvärdet ökade till 13 730 mkr (13 615)
  •  Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 47,87 kr (45,72)
  •  Resultat per aktie uppgick till 1,81 kr (0,14)
  •  Projekt Hårddisken 1 i Mölndal färdigställdes och Armatec flyttade in
  •  Avsiktsförklaring tecknad med NCC om gemensamt utvecklingsprojekt i Gårda samt framtida förvärv i Mölndals innerstad
  •  Försäljning inledd av kommande bostadsbyggrätter i Södra Änggården

P-G Persson, VD på Platzer, kommenterar:

-          Förvaltningsresultatet förbättrades med 88 %, vilket är den största förbättringen mellan två jämförbara perioder under min tid som VD i Platzer. Uthyrningsgraden under första kvartalet var dessutom 96 % och överskottsgraden 74 %. Direktavkastningen ökade till 5,4 %. Detta beror främst på att förvärvet av beståndet från Volvo i december 2016 har högre direktavkastning än Platzers övriga bestånd och nu ingår fullt ut i en hel rapportperiod.

-          Efter första kvartalet har vi genomfört två förvärv i prioriterade områden där vi vill fortsätta att växa. Vi har dels förvärvat 50 % av fastigheten Merkurhuset av Bygg-Göta, dels en fastighet på Lindholmen av Skanska. Under perioden tecknade vi en avsiktsförklaring med NCC om att tillsammans äga och utveckla vår fastighet Gårda 16:17. I utbyte får vi förvärva deras kommande projekt om cirka 30 000 kvm i kvarteret Kungsfisken i centrala Mölndal.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

P-G Persson, VD, tel: 0734-11 12 22

Lennart Ekelund, CFO, tel: 0703-98 47 87

Denna information är sådan information som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27/4 2017 kl 08:00 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om cirka 13,7 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 820 000 kvm till ett värde om 21 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.