Rättelse: Fastighetsaffärer och uthyrningar tar Platzer till nya nivåer

Report this content

I tidigare version av pressmeddelande saknades bilaga Delårsrapport 1 jan - 31 mars 2017. Nu bifogad!

  •  Hyresintäkterna ökade till 251 mkr (157)
  •  Förvaltningsresultatet förbättrades med 88 % till 126 mkr
  •  Periodens resultat uppgick till 218 mkr (15)
  •  Fastighetsvärdet ökade till 13 730 mkr (13 615)
  •  Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 47,87 kr (45,72)
  •  Resultat per aktie uppgick till 1,81 kr (0,14)
  •  Projekt Hårddisken 1 i Mölndal färdigställdes och Armatec flyttade in
  •  Avsiktsförklaring tecknad med NCC om gemensamt utvecklingsprojekt i Gårda samt framtida förvärv i Mölndals innerstad
  •  Försäljning inledd av kommande bostadsbyggrätter i Södra Änggården

P-G Persson, VD på Platzer, kommenterar:

-          Förvaltningsresultatet förbättrades med 88 %, vilket är den största förbättringen mellan två jämförbara perioder under min tid som VD i Platzer. Uthyrningsgraden under första kvartalet var dessutom 96 % och överskottsgraden 74 %. Direktavkastningen ökade till 5,4 %. Detta beror främst på att förvärvet av beståndet från Volvo i december 2016 har högre direktavkastning än Platzers övriga bestånd och nu ingår fullt ut i en hel rapportperiod.

-          Efter första kvartalet har vi genomfört två förvärv i prioriterade områden där vi vill fortsätta att växa. Vi har dels förvärvat 50 % av fastigheten Merkurhuset av Bygg-Göta, dels en fastighet på Lindholmen av Skanska. Under perioden tecknade vi en avsiktsförklaring med NCC om att tillsammans äga och utveckla vår fastighet Gårda 16:17. I utbyte får vi förvärva deras kommande projekt om cirka 30 000 kvm i kvarteret Kungsfisken i centrala Mölndal.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

P-G Persson, VD, tel: 0734-11 12 22

Lennart Ekelund, CFO, tel: 0703-98 47 87

Denna information är sådan information som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27/4 2017 kl 08:00 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om cirka 13,7 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.