Slutliga försäljningsavtal för Södra Änggården är nu tecknade

I juli tecknade Platzer avtal om merparten av de bostadsbyggrätter som planeras i området Södra Änggården. En mindre del av affären utgjordes av avsiktsförklaringar att teckna förvärvsavtal under andra halvåret 2017. Nu har dessa slutliga försäljningsavtal tecknats.

Den 7 juli 2017 tecknade Platzer avtal med Bonava, Peab Bostad, Magnus Månsson Fastigheter och Hökerum Bygg om merparten av de bostadsbyggrätter som planeras i området Södra Änggården. Totalt bedöms Platzer erhålla 1,8 mdkr för byggrätterna i området, varav avtal till ett värde av 1,7 mdkr tecknades i juli, av vilka 0,4 mdkr utgjordes av avsiktsförklaringar att teckna förvärvsavtal under andra halvåret 2017.

Platzer har nu tecknat slutliga försäljningsavtal avseende de 0,4 mdkr som anges ovan, i enlighet med de avsiktsförklaringar som träffades den 7 juli.

Samtliga avtal är villkorade av att detaljplanen vinner laga kraft, vilket beräknas ske under första halvåret 2018.

Omvandlingen från Högsbo industriområde till Södra Änggården

Det aktuella området ligger i Högsbo, vid Pågens brödfabrik, med rejäl potential för utveckling. Läget är attraktivt mitt emellan centrum och havet. Sammanlagt planeras cirka 2000 lägenheter. 600 av dessa lägenheter ingår i Göteborgs Stads satsning BoStad2021, vilka ska vara färdigställda i december 2021. Läs mer på www.södraänggården.se

Platzers framtida roll

Platzer är största fastighetsägare i området och kommer även under byggskedet att vara kvar och samordna utvecklingen av Södra Änggården tillsammans med de aktörer man tecknat avtal med. I området kommer även finnas kommersiella fastigheter som Platzer kan utveckla som skola och förskola.

Platzer har tagit initiativ till och tecknat ett samarbetsavtal med bostadsutvecklarna som dels säkerställer ett långsiktigt engagemang i området och dels säkerställer att området utvecklas enligt den vision och den handbok som är framtagen.

För mer information vänligen kontakta: 

P-G Persson, VD, Platzer, tel: 0734-11 12 22
Lennart Ekelund, CFO, Platzer, tel: 0703-98 47 87

 

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 14 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 830 000 kvm till ett värde om 20 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.