Sportshopen växer med nytt automatiserat lager om 24 300 kvm i Sörred Logistikpark

Report this content

Platzer och Bockasjös gemensamma JV-bolag Sörred Logistikpark välkomnar Sportshopen som hyresgäst. Den svenska sportmode- och fritidskoncernen etablerar sig i en nyproducerad logistikbyggnad om 24 300 kvm LOA på fastigheten Sörred 8:12 i Sörred Logistikpark. Avtalet är på 10 år med grön bilaga. Tillträdet beräknas till våren 2023.

Platzer och Bockasjö har tecknat avtal med sportmode- och fritidskoncernen Sportshopen som etablerar sig i en nyproducerad logistikbyggnad om 24 300 kvm LOA i Sörred Logistikpark. Hyresavtalet är på 10 år med grön bilaga. Logistikbyggnaden kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-SE excellent och utrustas med en solcellsanläggning om 500 kW. Beräknat tillträde är den 1 maj 2023 med förtida tillträde av vissa ytor den 1 mars 2023.

För Sportshopen innebär expansionen att de samlokaliserar delar av bolagets logistikverksamhet samtidigt som man etablerar ett nytt kontor. Bakgrunden är koncernens snabba tillväxt inom e-handel och framtida butiksexpansion med ökade krav på korta ledtider och effektiva leveransflöden.

- Genom att etablera ett nytt automatiserat lager kommer vi korta ledtiderna och få en förbättrad service till både våra e-handelskunder och våra butiker. Vi minskar dessutom kostnaderna och skapar bättre konsumentupplevelser. En offensiv satsning som är en spännande del i vår fortsatta tillväxtresa, säger Johan Andgren, vd på Sportshopen.
Sörred Logistikpark har ett attraktivt logistikläge nära fordonsindustri och Göteborgs hamn i Torslandaområdet. I och med uthyrningen till Sportshopen har JV-bolaget hyrt ut totalt 47 200 kvm LOA av logistikparkens 135 000 kvm LOA under den första delen av 2022.

- Trycket på att etablera i Sörred Logistikpark är stort och vi gläds åt att så snabbt kunna berätta om vår andra etablering vilket bekräftar det stora intresset för området. Sportshopen är en snabbväxande koncern och vi gläds åt att få vara en del av deras framgångsresa. Vi bygger nu tre hus samtidigt om totalt ca 90 000 kvadratmeter som alla ska vara inflyttningsklara våren 2023. Samtal förs om ytterligare etableringar i området, säger Joakim Hedin, vd på Bockasjö.

- Att kunna meddela vår andra uthyrning i JV:t på kort tid är en kvalitetsstämpel för såväl Sörred Logistikpark som för Göteborg. Gemensamt med Bockasjö levererar vi dessutom en av marknadens mest hållbara logistikbyggnader till Sportshopen. Detta är viktigt för oss i egenskap av långsiktig ägare och förvaltare av fastigheterna. Och något som går helt i linje med vår vision om att göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i, säger P-G Persson, vd på Platzer.


För mer information vänligen kontakta:
Joakim Hedin, vd Bockasjö AB, tel: 0705- 21 53 00
P-G Persson, vd Platzer Fastigheter AB, tel: 0734- 11 12 22
Johan Andgren, vd Sportshopen & Swedemount Sportswear & Fashion AB, tel: 0525-444 00


Sörred Logistikpark är ett Joint Venture-bolag (JV) mellan Bockasjö och Platzer där parterna äger 50 % vardera. Tillsammans ska man utveckla 135 000 kvm attraktiv logistikyta i Torslandaområdet på fastigheterna Sörred 8:12 och Sörred 7:21. Inom JV:t agerar Bockasjö affärsutvecklare och Platzer blir därefter 100 % ägare till och förvaltare av de färdigutvecklade fastigheterna på marknadsmässiga villkor.

Sportshopen, en del av Swedemount Sportswear & Fashion AB startade år 1991 och har idag 14 butiker under namnet Sportshopen samt en butik under namnet Bazar. De finns belägna runt om i Sverige, från norr till söder med en växande E-handel som även sträcker sig mot den europeiska marknaden. Sportshopen tillhör idag en av de större enskilda aktörerna i Sverige av försäljning inom sport och fritid.

Med säte i Borås verkar Bockasjökoncernen inom förvaltning och fastighetsutveckling, inom logistikområdet på strategiska logistikorter i Sverige.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborg till ett värde om 26 mdkr. Platzeraktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.