Valberedning inför Platzers årsstämma 2018

Valberedningen i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har bildats, baserat på ägandet i Platzer per 30 september 2017 och i enlighet med de principer som fastställdes på årsstämman den
27 april 2017. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per 30 september och ska bland annat lämna förslag till styrelseledamöter inför årsstämman 2018.

Valberedningen består av:
Fabian Hielte (styrelsens ordförande)
Henrik Forsberg Schoultz (Ernström & C:o)
Anders Tykeson(Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän)
Magnus Swärdh (Backahill)

Valberedningen representerar tillsammans 74 % av rösterna i Platzer.

Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 26 april 2018.

Aktieägare som vill ta kontakt med valberedningen gör det lämpligen via e-post, valberedningen@platzer.se eller via post, Platzer Fastigheter Holding AB,
att: Valberedningen, Box 211, 401 23 Göteborg.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
P-G Persson, VD, tel: 0734-11 12 22
Lennart Ekelund, CFO, tel: 0703-98 47 87

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om cirka 15 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 830 000 kvm till ett värde om 20 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Media

Media