Valberedning inför Platzers årsstämma 2020

Report this content

Valberedningen i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har bildats, baserat på ägandet i Platzer per 30 september 2019 och i enlighet med de principer som fastställdes på årsstämman den 25 april 2019. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per 30 september och ska bland annat lämna förslag till styrelseledamöter inför årsstämman 2020.

Valberedningen består av:
Fabian Hielte (styrelsens ordförande)
Henrik Forsberg Schoultz (Ernström & C:o)
Hans Ljungqvist (Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän)
Jonas Rosman (Länsförsäkringar Skaraborg)

Valberedningen representerar tillsammans 73 % av rösterna i Platzer.

Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 16 april 2020.

Aktieägare som vill ta kontakt med valberedningen gör det lämpligen via e-post, valberedningen@platzer.se eller via post, Platzer Fastigheter Holding AB,
att: Valberedningen, Box 211, 401 23 Göteborg.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
P-G Persson, VD, tel: 0734-11 12 22
Fredrik Sjudin, CFO, tel: 0721-27 77 78

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 830 000 kvm till ett värde om 20 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.