• news.cision.com/
 • Plejd/
 • 235% högre rörelseresultat under kraftig tillväxt (delårsrapport kvartal tre 2021)

235% högre rörelseresultat under kraftig tillväxt (delårsrapport kvartal tre 2021)

Report this content

Tredje kvartalet (jul-sep 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 75 938 tkr (47 411), vilket är en ökning med 60,2% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttomarginalen uppgick till 60,2% (58,1).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20 082 tkr (7 979), vilket motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar på 26,4% (16,8).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 12 736 tkr (3 795), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,8% (8,0).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,92 kr (0,35).

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

Jan–sep 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 230 027 tkr (135 726), vilket är en ökning med 69,5% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttomarginalen uppgick till 56,7% (55,7).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 54 460 tkr (25 636), vilket motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar på 23,7% (18,9).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 33 992 tkr (14 127), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,8% (10,4).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,47 kr (1,36).

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

VD har ordet

Ökad lönsamhet och kraftig tillväxt

Den organiska tillväxten ökar med 60% och rörelseresultatet ökar med 235% jämfört med samma period föregående år. Bruttomarginalen når för första gången 60% och sätter tonen för det tredje kvartalet. Ökningen beror till stor del på det arbete vi lagt på att optimera produktionskostnaderna genom produktdesign och förbättring av produktionsprocesser.

Bruttomarginalen kan fortsatt variera från kvartal till kvartal beroende på produktmix, nya marknader och situationen på komponentmarknaden, men vi ser också hur vårt arbete med optimeringar påvisar en mycket god underliggande lönsamhet.

Vi som alla andra bolag påverkas av den globala komponentbristen men vår leveransförmåga har ännu inte påverkats då vi har kunnat parera situationen genom att designa om våra produkter för att fungera med fler olika komponenter. Det har vi kunnat göra då vi har en produktionsnära organisation där vi gör allt själva, från elektronik till plast till app till cloud vilket gör det enklare att kontrollera och designa om för att fungera med fler komponenter vilket minskar risken för komponentbrist, men för oss likt andra bolag är framtiden svår att förutspå vilket gör att situationen kan komma att ändras.

Vi ser en kraftig ökning av installationer i Norge som närmar sig 25% av installationerna i Sverige. Landet har nu öppnat upp efter pandemin och våra säljare kan äntligen obehindrat bearbeta marknaden. Tillväxten i Norge påminner om utvecklingen vi sett i Sverige och vi ser en potential att landet skall fortsätta utvecklas på samma sätt som Sverige gjort. Övriga internationella marknader är fortsatt i tidigt skede där vi hoppas att se liknande utveckling framöver.

Nästa produkt att lanseras är vår efterlängtade SPR-01 (Smart plug) där vi är i slutfasen av betatester. Lansering förväntas ske under det fjärde kvartalet.

Teamet levererar ett mycket starkt tredje kvartal på vår utstakade väg med kraftig multidimensionell tillväxt under växande lönsamhet.

Babak Esfahani

VD för Plejd AB (publ)

För ytterligare information

Telefon: 010 207 89 01

E-post: investor@plejd.com

Om bolaget

Plejd är en ledande nordisk leverantör av smart belysningsstyrning. Med användarupplevelsen i fokus görs smart belysningsstyrning enkel och tillgänglig för alla.

Prenumerera

Dokument & länkar