Analysguiden: Stärkt lönsamhet och hög tillväxttakt

Report this content

Plejd kommer återigen med en stark rapport, där rörelseresultatet växte med 235 procent. Analysguiden gör en mindre justering i riktkursen. 

Lönsam tillväxt på imponerande nivåer

Plejd redovisade en nettoomsättning för det tredje kvartalet 2021 motsvarande 75,9 miljoner kronor, jämfört med 47,4 miljoner för tredje kvartalet 2020. Det ger en organisk tillväxt på 60,2 procent. Bolaget har med andra ord fortsatt medvind och levererar rekordsiffror. Rapportens utropstecken var lönsamheten. Bruttomarginalen kom in på 60,2 procent, jämfört med 58,1 procent samma period föregående år. Det är första gången bruttomarginalen går över 60 procent. Förbättringen är driven främst av arbetet som lagts på att optimera produktionskostnaderna genom förbättrade produktionsprocesser och produktdesign. Rörelseresultatet landade på 12,7 miljoner kronor, jämfört med 3,8 miljoner för tredje kvartalet 2020. Det ger en rörelsemarginal på 16,8 procent jämfört med 8 procent samma period föregående år.  

Låg påverkan av rådande komponentbrist

Plejd kommunicerar att en viss påverkan har skett relaterad till komponentbristen på marknaden, men att leveransförmågan ännu är intakt. Det handlar framför allt om att Plejd hanterat situationen genom att exempelvis designa om produkterna så att de fungerar med fler olika komponenter. Det är en styrka och flexibilitet som kommer till följd av bolagets goda kontroll över produktionskedjan. Bolagsledningen kommunicerar också att det finns möjlighet att höja priserna för att hantera eventuella kostnadsökningar, men att man avvaktar så länge bruttomarginalen består. Risken relaterad till komponentbrist kvarstår även om vi bedömer den som väsentligt lägre än tidigare.

Fortsatta framsteg i utlandssatsning

Plejd fortsätter att visa framsteg i utlandsexpansionen. Omsättningen på de marknaderna utanför Sverige steg med 256 procent jämfört med föregående år. Det är drivet framför allt av den starka utvecklingen på norska marknaden som ökat med 235 procent från 2,6 till 8,8 miljoner kronor. Installationerna i Norge motsvarar nu närmre 25 procent av installationerna i Sverige. Utvecklingen stärker tesen om att Plejd kommer att lyckas med utlandssatsningen i en eller flera av de nio marknaderna som bearbetas.

Mindre prognosjusteringar

Efter ännu ett bra kvartal från Plejd gör vi mindre justeringar i våra antaganden. Analysguiden ser potential i sitt bullscenario med en riktkurs på 573 kronor per aktie, motsvarande 11,1 gånger EV/S och 60 gånger EV/EBIT 2022.

Läs analysen här

Prenumerera