Analysguiden: Stärkt utlandsaffär och nya produktlanseringar

Report this content

Plejd rapporterar en tillväxt på dryga 78 procent under andra kvartalet. Bearbetning av nio europeiska marknader stärker Analysguidens investeringstes.

Lönsam tillväxt på rekordnivåer

Plejd redovisade en nettoomsättning för det andra kvartalet 2021 motsvarande 79,9 miljoner kronor, jämfört med 44,8 miljoner för andra kvartalet 2020. Det ger en organisk tillväxt på 78,3 procent. Den starka trenden håller med andra ord i sig och bolaget fortsätter att leverera siffror på rekordnivåer. Lönsamheten kommer in något lägre än föregående år med en bruttomarginal på 54,5 procent, jämfört med 57 procent samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 9,9 miljoner kronor, jämfört med 7,2 miljoner kronor andra kvartalet 2020. Det ger en rörelsemarginal på 12,5 procent jämfört med 16 procent samma period föregående år.

Bearbetning av nio nya länder i Europa

Under kvartalet har Plejd börjat bearbeta av nio nya marknader i Europa: Tyskland, Spanien, Polen, Schweiz, Belgien, Österrike, Portugal, Ungern och Island. Initialt handlar det om att bygga relationer med lokala grossister och marknadsföra bolagets produktsortiment. Vi ser mycket positivt på den nya expansionsstrategin och sättet den minimerar tiden det tar innan potentiella nya länder bidrar till försäljningstillväxten. Bolagsledningen kommunicerar att det tar ungefär två år innan omsättningen börjar ta fart på nya marknader. Det är med andra ord relativt långt fram i tiden som vi kan se Plejd skörda frukten från någon eller flera av de ovan nämnda marknaderna.

Komponentbrist kan påverka lönsamheten

Det råder global komponentbrist som kan komma att påverka vissa av Plejds produkter. Bolaget har vidtagit åtgärder i form av utökad lagerhållning, samt alternativa komponenter och leverantörer för att säkerställa tillgång till kritiska komponenter. I dagsläget är bolagets leveransförmåga intakt. Däremot riskerar komponentbristen att påverka bruttomarginalen negativt om alternativa komponenter är dyrare eller om handel behöver ske på spotmarknaden. Under kvartalet har en marginell effekt synts, den är dock temporär och väntas kvarstå under kvarvarande delen av 2021.

Bevisad utlandsaffär ger höjd riktkurs

Efter ännu ett bra kvartal från Plejd gör vi mindre uppjusteringar i våra tillväxtantaganden. Trots en stark aktieutveckling under 2021 ser vi potential i vårt bullscenario med en riktkurs på 558 kronor per aktie, motsvarande 10,8 gånger EV/S och 60 gånger EV/EBIT 2022.

 

Läs analysen här

Prenumerera